Katalog

Kategorie potomne

Rocznik Pedagogiczny t. 41

Maria Dudzikowa (red.)

Szczegóły produktu

  • Cena: 27.00 zł

Badania życia codziennego w Polsce. Rozmowy (nie)codzienne

Bogumiła Mateja-Jaworska, Marta Zawodna-Stephan

Szczegóły produktu

  • Cena: 23.00 zł

Folia Praehistorica Posnaniensia, XXIII

Danuta Minta-Tworzowska (red.)

Szczegóły produktu

Journal of Gender and Power Vol. 11, No. 1, 2019

Agnieszka Gromkowska-Melosik (Editor-in-Chief)

Szczegóły produktu

  • Cena: 14.00 zł

Szczegóły produktu

  • Cena: 45.00 zł

Szczegóły produktu

  • Cena: 27.00 zł

Szczegóły produktu

  • Cena: 27.00 zł

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl