Zasady orzecznicze Trybunału Konstytucyjnego. Zagadnienia teoretycznoprawne

Jarosław Mikołajewicz

Szczegóły produktu

 • Cena: 38.33 zł
  34.49 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Principles of the Constitutional Tribunal's judicial decisions. Theoretical issues
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2008
 • Wydanie: I
 • Seria: Prawo nr 165
 • ISSN: 0083-4262
 • ISBN: 978-83-232-1910-1
 • Liczba stron: 242
 • Liczba arkuszy wyd.: 18,50
 • Format [cm]: 17, 0 x 24, 0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

Abstract (en)

As a functioning organ the Constitutional Tribunal is established not only by a certain kind of rules of appointments, conventional proceedings, registration of these proceedings for the Polish State and evoking some definite legal consequences, but also by a certain kind of directives and descriptive comments. First of all, these are expressions which co-construct or co-determine conditions of executing the Tribunal's competences. The particularly important ones concern precise definition of both the stibject and the object being the basis of control. Of these the most important is the comprehending of the substantive content of the Constitution. These expressions in a complex manner influence and even co-constitute consequential rules of the Tribunal's judicial decisions. It can be presumed that quite numerous disputes find their source just in an insufficient knowledge of these problems which, otherwise, are usually marginalised by the traditional science of law.

Spis treści

 • Wykaz skrótów

 • Uwaga wstępna

 • ROZDZIAŁ I
 • Substrat osobowy Trybunału Konstytucyjnego i aktualizacja obowiązku Trybunału Konstytucyjnego rozpoznania sprawy
  • 1. Substrat osobowy Trybunału Konstytucyjnego
   • 1.1. Uwaga wstępna
   • 1.2. Substrat osobowy Trybunalu. Zasada niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów
   • 1.3. Skład sędziowski
   • 1.4. Wyłączenie sędziego
   • 1.5. Zdanie odrębne
  • 2. Aktualizacja obowiązku Trybunału Konstytucyjnego rozpoznania sprawy
   • 2.1. Kontrola wstępna - uwaga wstępna
   • 2.2. Skargowość
   • 2.3. Upoważniony podmiot
   • 2.4. Cofnięcie wniosku
   • 2.5. Braki formalne wniosku
   • 2.6. Niezachowanie terminu do wniesienia wniosku
   • 2.7. Przedwczesność skargi

 • ROZDZIAŁ II
 • Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego w zakresie kontroli konstytucyjności prawa
  • 1. Uwaga ogólna. W poszukiwaniu ostatecznej racji prawa
  • 2. Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Zagadnienia generalne
   • 2.1. Modele sadowej kontroli konstytucyjności prawa
   • 2.2. Polski model kontroli konstytucyjności prawa
  • 3. Kompetencje polskiego Tiybunalu Konstytucyjnego
   • 3.1. Uwaga wstępna
   • 3.2. Kontrola konstytucyjności norm
  • 4. Elementy wiążące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
   • 4.1. Treść części rozstrzygającej orzeczeń
   • 4.2. Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego

 • ROZDZIAŁ III
 • Podstawy kontroli
  • 1. Uwaga wstępna
  • 2. Konstytucja
  • 3. Umowy międzynarodowe oraz prawo ponadnarodowe jako wzorzec kontroli
   • 3.1. Prawo międzynarodowe i ponadnarodowe w prawie krajowym
   • 3.2. Znaczenie prawa wspólnotowego dla prawa krajowego
   • 3.3. Zagadnienia stosunku prawa wspólnotowego do Konstytucji po akcesji
   • 3.4. Charakterystyka aktów normatywnych Unii Europejskiej z punktu widzenia prawa wewnętrznego
   • 3.5. Rozumienie pojęć prawnych w kontekście aktów ponad- i międzynarodowych
   • 3.6. Konkluzje
  • 4. Podkonstytucyjne podstawy kontroli
   • 4.1. Uwaga ogólna
   • 4.2. Zagadnienia formalnej kontroli konstytucyjności aktów normatywnych wyznaczanej aktami podkonstytucyjnymi
   • 4.3. Zagadnienia materialnej kontroli konstytucyjności aktów normatywnych wyznaczanej aktami podkonstytucyjnymi

 • ROZDZIAŁ IV
 • Przedmiot kontroli
  • 1. Podstawowe twierdzenia teoretyczne charakteryzujące przedmiot kontroli konstytucyjności prawa dokonywanej przez Trybunał Konstytucyjny
   • 1.1. Pojmowanie systemu prawa
   • 1.2. Obowiązywanie prawa
    • 1.2.1. Uwaga wstępna
     • 1.2.1.1. Pojęcie obowiązywania
     • 1.2.1.2. O innym pojęciu obowiązywania
   • 1.3. Wyrażenia, z którymi Trybunał Konstytucyjny wiąże obowiązywanie
    • 1.3.1. Akty normatywne
     • 1.3.1.1. Pojęcie aktu normatywnego
     • 1.3.1.2. Obowiązywanie aktu normatywnego
    • 1.3.2. Przepis prawny
     • 1.3.2.1. Pojęcie przepisu prawnego
     • 1.3.2.2. Obowiązywanie przepisu prawnego
    • 1.3.3. Normy prawne
     • 1.3.3.1. Pojęcie normy prawnej
     • 1.3.3.2. Obowiązująca norma prawna
     • 1.3.3.3. Inne wyrażenia wiązane terminem "obowiązuje"
   • 1.4. Złożoność kategoiii obowiązywania prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
   • 1.5. Temporalny charakter obowiązywania prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
   • 1.6. Obowiązywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

 • ROZDZIAŁ V
 • Reguły konsekwencyjne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
  • 1. Przekształcenia w systemie prawnym mocą samych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
  • 2. Aspekty temporalne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
   • 2.1. Zwykły moment wywoływania skutków w porządku prawnym
   • 2.2. Odroczony moment wywoływania skutków w porządku prawnym
   • 2.3. Skutki intertemporalne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
   • 2.4. O ewentualnie retroaktywnych skutkach orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
   • 2.5. O szczególnych komplikacjach skutków orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w zakresie temporalnym
  • 3. Skutki orzeczenia dla stanowienia prawa
  • 4. Skutki orzeczenia dla stosowania prawa
  • 5. Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa niemajacych za przedmiot stwierdzenia konstytucyjności obowiązujących przepisów

 • Zakończenie

 • Wykaz orzeczeń i literatury przywołanej w tekście

 • Principles of the Constitutional Tribunal's judicial decisions. Theoretical issues (Summary)

 • Rechtspreclumgsgrundsatze des Yerfassungsgerichtshofes. Rechtstheoretische Fragen (Zusammenfassung)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl