Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych

Roman Budzinowski

Szczegóły produktu

 • Cena: 43.68 zł
  39.31 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): General problems of agricultural law. Transformation of legislative foundations and doctrinal conceptions
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2008
 • Wydanie: I
 • Seria: Prawo nr 164
 • ISSN: 0083-4262
 • ISBN: 978-83-232189-1-3
 • Liczba stron: 282
 • Liczba arkuszy wyd.: 22,00
 • Format [cm]: 17, 0 x 24, 0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

Abstract (en)

This book is concerned with the general problems of agricultural law. The basis for the author's considerations is a statement that there is the theoretical reflection is needed in this discipline of the science of law. This work contains presentation of factors of development of agricultural law, describes the main tendencies in its development and against this background shows the place of agricultural law in the system of law and transformations of doctrinal conceptions in this area. In the summary the author defines agricultural law as a set of legal norms which regulate agricultural activity and social relations which are closely connected with this activity. The monograph is concluded with considerations concerning the future of agricultural law. Considerations in the field of comparative law found in this book are the result of research carried out by the author during his stay at the Istiruto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato in Florence.

Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów

Rozdział 1. Rozważania wstępne
1. O potrzebie refleksji teoretycznej w prawie rolnym
2. Wyjściowe założenia badawcze
3. Konkretyzacja problematyki badań
4. Uzasadnienie toku rozważań i uwagi o metodzie pracy

Rozdział 2. Czynniki rozwoju prawa rolnego
1. Czynnik przyrodniczo-techniczny
2. Czynnik polityczny
3. Czynnik ustrojowy
4. Czynnik międzynarodowy
5. Czynnik historyczny
6. Nauka jako czynnik rozwoju. Rola orzecznictwa

Rozdział 3. Ewolucja prawa rolnego. Tendencje rozwoju
1. Geneza prawa rolnego
2. Dynamika prawa rolnego
3. Ekspansja prawa rolnego
4. Publicyzacja prawa rolnego
5. Instytucjonalizacja prawa rolnego
6. Zagadnienie kodyfikacji prawa rolnego na tle ewolucji ustawodawstwa

Rozdział 4. Prawo rolne w systemie prawa. Przemiany koncepcji doktrynalnych
1. Ogólna charakterystyka doktrynalnych koncepcji wyodrębnienia prawa rolnego w systemie prawa
2. Przedmiot prawa rolnego. Nowe granice
3. Prawo rolne a inne dziedziny prawa
4. Zagadnienie autonomii prawa rolnego

Rozdział 5. Rozważania końcowe
1. Podsumowanie
2. Próba sformułowania definicji prawa rolnego
3. Przyszłość prawa rolnego

Wykaz literatury powołanej w pracy

General problems of agricultural law. Transformations of legislative foundations and doctrinal conceptions (Summary)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl