Derogacja norm spowodowana nowelizacyjną działalnością prawodawcy. Próba eksplanacyjnego podejścia

Wojciech Patryas

Szczegóły produktu

 • Cena: 36.00 zł
  32.40 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Derogation of norms caused by an amending activity of the legislator
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: I
 • Seria: Seria Prawo nr 189
 • ISSN: 0083-4262
 • ISBN: 978-83-232-3012-0
 • Liczba stron: 274
 • Liczba arkuszy wyd.: 20,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Derogacja norm prawnych polega na zakończeniu ich obowiązywania. Taki efekt powodują rozmaite okoliczności, ale kluczową rolę w tym względzie odgrywa prawodawca wprowadzający tak zwane przepisy uchylające, przepisy zmieniające oraz przepisy dodające. W najprostszym przypadku, ogólne mechanizmy wymuszania przez te przepisy derogacji norm są podobne, aczkolwiek różnią się w szczegółach. Bardziej złożona sytuacja ma miejsce przy uchylaniu przepisów wspomnianych trzech rodzajów. Dalsze komplikacje powstają, gdy uwzględnia się przepisy o wejściu w życie aktów normatywnych oraz normy sankcjonujące.

Abstract (en)

Derogation is the expiry of the validity of a legal norm. There are several circumstances that impart derogation, with the most important role of the legislator that introduces the so-called repealing provisions, changing provisions and inserting provisions. In the simplest case, the general mechanisms of the enforcement of norm derogation are similar; they nevertheless differ in details. A more complex situation occurs when the three mentioned types of acts are repealed. The situation becomes even more complicated when we take into account the provisions pertaining to the coming into force of normative acts and sanctioning norms.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Summary

Summary w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl