Adwokatura II Rzeczypospolitej Zagadnienia prawno-ustrojowe

Małgorzata Materniak-Pawłowska

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2009
 • Wydanie: I
 • Seria: Prwo nr 171
 • ISSN: 0083-4262
 • ISBN: 978-83- 232-2107-4
 • Liczba stron: 400
 • Liczba arkuszy wyd.: 35,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

 

Abstrakt (pl)


Publikacja poświęcona ustrojowi i funkcjonowaniu polskiej adwokatury w okresie II Rzeczypospolitej, przedstawia wszelkie regulacje prawne jej dotyczące – wewnętrznego ustroju, zasad i sposobu wykonywania zawodu adwokackiego, a także najistotniejsze problemy związane z funkcjonowaniem tej grupy zawodowej. Problematyka ta ma istotne znaczenie dla poznania systemu prawa i wymiaru sprawiedliwości obowiązującego w odrodzonej Polsce. Adwokatura, stanowiąc nieodłączną część wymiaru sprawiedliwości, jest jednym z najważniejszych elementów konstrukcji ustrojowej państwa. Występuje obok sądów i trybunałów pełniących funkcje rozstrzygające, a także obok prokuratury i policji sprawujących w państwie kontrolę legalności działania jego podmiotów, sama powołana do obsługi prawnej polegającej na udzielaniu wszelkiej pomocy prawnej, współdziałaniu w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu praktyki prawa. Podjęcie szczegółowych badań nad jej ustrojem i funkcjonowaniem w II Rzeczypospolitej uzasadniał istniejący stan badań. Jeszcze stosunkowo niedawno, bo kilka lat temu, studia nad wymiarem sprawiedliwości w Polsce okresu międzywojennego pozostawały mocno zaniedbane, a niektóre obszary wręcz nieznane.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Wstęp

Wstęp w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:
W górę