WYNIKI KONKURSÓW 21. Poznańskich Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej

Najlepsze książki akademickie i popularnonukowe 2017 – rozstrzygnięcie 3 konkursów podczas 21. Poznańskich Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej

W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ AKADEMICKĄ O NAGRODĘ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ JM REKTORA UAM W POZNANIU JURY PRZYZNAŁO:

 

 • NAGRODĘ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

  za publikację „Psychologia kliniczna” pod redakcją Lidii Cierpiałkowskiej i Heleny Sęk (Wydawnictwo Naukowe PWN SA)

 • NAGRODĘ JM REKTORA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

  za publikację „W cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów w Sakkarze” autorstwa Karola Myśliwca (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)

 • WYRÓŻNIENIA
 1. Za publikację „Uczeń czarnoksiężnika czyli społeczna historia marketingu” autorstwa Anny Gizy (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)
 2. Za publikację „Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność” autorstwa Andrzeja Macieja Brzezińskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)
 3. Za publikację „Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku” autorstwa Małgorzaty Gwiazdowskiej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego)
 4. Za publikację „Ujemny biegun fotografii. Negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej” autorstwa Witolda Kanickiego (Fundacja Terytoria Książki)
 5. Za publikację „Psychoseksualne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością fizyczną. Studium badawcze” autorstwa Zbigniewa Izdebskiego, Alicji Długołęckiej i Dariusza Radomskiego (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego)

 • WYRÓŻNIENIE ZA FORMĘ EDYTORSKĄ

  za publikację „Stare druki o sztuce w zbiorach Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Rzymie” autorstwa Arkadiusza Wagnera; fotografie: Piotr Jamski, Arkadiusz Wagner (Accademia Polacca Roma)

W KONKURSIE O NAGRODĘ STOWARZYSZENIA WYDAWCÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH IM. KS. EDWARDA PUDEŁKI JURY PRZYZNAŁO:

 • NAGRODĘ GŁÓWNĄ

  za publikację „Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej” autorstwa Małgorzaty Rutkiewicz-Hanczewskiej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 • WYRÓŻNIENIA

 1. Za publikację „Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej” autorstwa Andrzeja J. Norasa (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego )
 2. Za publikację „Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych” autorstwa Barbary Bogołębskiej i Moniki Worsowicz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)
 3. Za publikację „Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczne i public relations” autorstwa Marleny Jabłońskiej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)
 4. Za publikację „Z lotu ptaka. Zdjęcia z balonu i latawca jako metoda dokumentacji archeologicznej” autorstwa Mirona Bogackiego (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)


 • WYRÓŻNIENIE SPECJALNE ZA FORMĘ EDYTORSKĄ:

  za publikację „Doktor Karol Marcinkowski. Wybrane listy i pisma z lat 1819-1846. Album”; opracował Roman K. Meissner przy udziale Bartłomieja Wąsiela (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)


 • WYRÓŻNIENIA ZA FORMĘ EDYTORSKĄ:
 1. Za publikację „Erazm Kuźma. Słownik biografii i idei” pod redakcją Jerzego Madejskiego (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego)
 2. Za publikację „Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka”; redakcja: Piotr Bogalecki, Zbigniew Kadłubek, Alina Mitek-Dziemba, Karolina Pospiszil (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego)

 

W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ POPULARNONAUKOWĄ O NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA POZNANIA JURY PRZYZNAŁO:

 • NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

  za publikację „Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy” (Międzynarodowe Centrum Kultury)

 • WYRÓŻNIENIA

  za publikację „Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia” autorstwa Michała Mencfela (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  za publikację „W cieniu koronkowej parasolki. O modzie i obyczajach w XIX wieku” autorstwa Joanny Dobkowskiej i Joanny Wasilewskiej (Wydawnictwo ARKADY)

 • WYRÓŻNIENIE SPECJALNE ZA SZATĘ EDYTORSKĄ

  Dla Międzynarodowego Centrum Kultury za publikacje:
 • „Budapeszt 1900. Portret miasta i jego kultury”; autor John Lukacs, przekład: Tomasz Bieroń
 • „Węgrzy. Tysiąc lat zwycięstw w klęskach”; autor: Paul Lendvai, przekład: Adam Krzemiński, Bartosz Nowacki

 

 • WYRÓŻNIENIA ZA SZATĘ EDYTORSKĄ DLA

1) Narodowego Centrum Kultury za publikacje:

„Rzeczpospolita. Obywatelskość. Wolność. Szkice o polskim pisarstwie politycznym XVI wieku” autorstwa Krzysztofa Koehlera
„Białe kruki. Gry i zabawy ruchowe z lat 1821-1939”; zebrał i opisał Piotr Winczewski

2) Fundacji Terytoria Książki za publikacje:

„LISTY 1939-1982, tom I: 4 września 1939 - 16 stycznia 1959” autorstwa Józefa Czapskiego i Ludwika Heringa
„Gdańsk przed burzą. Korespondencje dla „Kuriera Warszawskiego”, cz. I: 1931-1934” autorstwa Adama Czartkowskiego

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl