Lifelong learning for labour market needs

Ewa Solarczyk-Ambrozik (red.)
Oceń książkę
(0 głosów)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Tytuł (pl) Kształcenie ustawiczne dla potrzeb rynku pracy
 • Typ publikacji: Publikacja DARMOWA w wersji elektronicznej - ebook (PDF). Monografia
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: I
 • Seria: Psychology and Pedagogy Series Nr 241
 • ISSN: 0083-4254
 • ISBN: 978-83-232-3084-7
 • Liczba stron: 228
 • Liczba arkuszy wyd.: 14,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: ebook (PDF)
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Publikacja DARMOWA

Abstract (en)

The volume discusses lifelong learning in view of contemporary challenges, in particular those encountered on the ever-changing labour market. Owing to their diverse theoretical and methodological approaches, the volume's authors have been able to depict lifelong learning as an educational concept and a policy area on the one hand and a variable social practice embedded in a broad spectrum of issues related to employment, work quality, work efficiency and learning within organisations on the other. Learning is also presented as a unique phenomenon described as a way of life and a lifestyle and defined by the constant need to improve one's professional and other competences. The best way to modify lifelong learning to address today's challenges in the rapidly changing educational environment is to align it with the labour market. Note, however, that lifelong learning strategies go beyond the purely economic perspective and the focus on adult education. They place much emphasis on active citizenship, social inclusion and personal improvement, all of which reflect the "social existence" of a given educational concept.

Abstrakt (pl)

W pracy ukazana jest problematyka uczenia się przez całe życie w kontekście wyzwań współczesnego świata, w szczególności zaś zmieniającego się nieustannie rynku pracy. Zróżnicowane podejścia teoretyczne i metodologiczne autorów tomu pozwalają na ukazanie całożyciowego uczenia się zarówno jako idei edukacyjnej, jak i obszaru polityki czy też zróżnicowanej praktyki społecznej, osadzonej w szerokim kontekście problemów dotyczących zatrudnienia, jakości i wydajności pracy, uczenia się w organizacjach, edukacyjnego stylu życia oraz konieczności sprostania wymogom permanentnego doskonalenia kompetencji nie tylko zawodowych, ale i społecznych czy obywatelskich. Obszar podejmowanych zagadnień odzwierciedla struktura pracy – zaprezentowane są wybrane konteksty teoretyczne kluczowego dla tematu pracy zjawiska, ukazane są wymagania i dynamika współczesnego rynku pracy jako tła aktywności edukacyjnej, omówione zostały nowe trendy w obszarze podejmowanych zjawisk i ukazane egzemplifikacje podejmowanych problemów.

 

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl