Genre and literacies: Historical (socio)pragmatics of the 1820 settler petition

Matylda Włodarczyk
Oceń książkę
(0 głosów)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Genre and literacies: Historical (socio)pragmatics of the 1820 settler petition
 • Typ publikacji: Publikacja DARMOWA w wersji elektronicznej - ebook (PDF). Monografia
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Angielska nr 51
 • ISSN: 0554-8144
 • ISBN: 978-83-232-3068-7
 • Liczba stron: 393
 • Liczba arkuszy wyd.: 14,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: ebook (PDF)
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Publikacja DARMOWA

Abstrakt (pl)

Monografia stanowi studium (socjo)pragmatyczne dwóch zbiorów korespondencji instytucjonalnej, zachowanej w związku z planem rządu brytyjskiego dotyczącym kolonizacji Przylądka Dobrej Nadziei, tzw. osadnictwa z roku 1820. Analizowane dane, listy kandydatów (1819) i listy osadników (1820-1825) pozwalają przyjrzeć się rozwojowi gatunku petycji na przestrzeni krótkiego czasu, a także uchwycić konkretne przejawy zmiany gatunku oraz zinterpretować je na szerszym tle komunikacyjnym i zewnątrzjęzykowym. Koncentrując się głównie na dokładnej kontekstualizacji praktyk epistolograficznych w ramach ewoluujących ówcześnie modeli piśmienności, analiza uwzględnia modele struktury petycji i problematyzuje kwestie autorstwa. Ponadto w kręgu zainteresowań monografii pozostają także wariantywność interpunkcji oraz wybrane aspekty pisowni i morfoskładniowych cech badanych tekstów. Analiza przeprowadzona jest za pomocą wybranych metod korpusowych (n-gramy) i  jakościowych.

Abstrakt (en)

In the history of English, the Late Modern period offers a chance to observe rapid developments in petitioning practices as growing literacy rates open up potential access to the contemporary models of written request-making. Still the nature of Late Modern literacies complicates the attempts at written composition and participation in literacy cultures. In addition, spatial and social mobility that characterise European communities in the period not only generate more demand for active literacy, but also entail new factors, expectations and constraints on written communication. Thus the ways in which the Late Modern literacies may be elucidated and accessed through the study of petitions remain at the core of this investigation. The book embarks upon a (socio)pragmatic study of two sets of institutional correspondence surviving in connection to the British government colonisation scheme of the Cape of Good Hope, the 1820 settlement. The data, referred to as the candidate (1819) and colonial collections (1820-25), offer a unique opportunity to observe genre development over a relatively short span of time, to identify the specific aspects of genre change and to connect these to the discourse and language external context. The study focuses on the structural models of petition and issues of authorship, as well as variability of punctuation and aspects of spelling and morpho-syntax in the letters. The analysis makes use of specific digital methodologies, such as the n-gram analysis, as well as purely qualitative methods.

 

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Acknowledgements

Acknowledgements w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl