Formulaic Diction and Versification in the Mahābhārata

Sven Sellmer
Oceń książkę
(0 głosów)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Publikacja DARMOWA w wersji elektronicznej - ebook (PDF). Monografia
 • Rok wydania: 2015
 • Wydanie: I
 • Seria: Orientalistyka nr 4
 • ISSN: 1730-8771
 • ISBN: 978-83-232-2946-9
 • Liczba stron: 260
 • Liczba arkuszy wyd.: 12,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: ebook (PDF)
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Publikacja DARMOWA

Abstrakt (pl)


Książka zawiera pierwszy opis języka formularnego w eposie sanskryckim pt. „Mahābhārata”, który bazuje na analizie komputerowej całego tekstu o objętości ok. 1 mln jednostek leksykalnych. Przedstawione zostają zarówno bazy danych skonstruowane przez autora, jak i narzędzia analizy i wizualizacji, które zostały stworzone w celu jak najdokładniejszego uwzględnienia właściwości metrycznych. Analiza języka formularnego przebiega w pierwszym kroku systematycznie od najdłuższych do najkrótszych powtarzających się elementów struktury powierzchniowej, w drugim kroku zaś podjęto próbę zidentyfikowania różnego typu ram formularnych o bardziej abstrakcyjnym charakterze. Myśl przewodnia pracy zakłada, że regularności metryczne nie są traktowane jako dodatkowe, wtórne właściwości materiału językowego, lecz jako integralna część „sanskrytu epickiego”.

Abstract (en)


The present study consists of a computer-based description and analysis of the formulaic language in the Sanskrit epic Mahābhārata. For this purpose several databases were constructed and explored with the help of specially designed software tools. In the first part, all repeated multi-word elements of the surface structure are analysed systematically, from the longest to the shortest ones; in the second part more abstract formulaic structures are identified and discussed. The approach followed is based on the presupposition that metrical patterns are not an additional, secondary feature of the language of the Mahabharata, but should be regarded as an integral part of Epic Sanskrit.

Contents

Contents w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl