Formy organizacji kształcenia dziecka z lekką niepełnosprawnością intelektualną a jego kompetencje społeczne

Marzena Buchnat
Oceń książkę
(0 głosów)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Organizational Forms o f Education Offered to a Child with Mild Intellectual Disability vs. a Child's Social Competence
 • Typ publikacji: Publikacja DARMOWA w wersji elektronicznej - ebook (PDF). Monografia
 • Rok wydania: 2015
 • Wydanie: I
 • Seria: Psychologia i Pedagogika nr 223
 • ISSN: 0083-4254
 • ISBN: 978-83-232-2908-7
 • Liczba stron: 300
 • Liczba arkuszy wyd.: 19,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: ebook (PDF)
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Publikacja DARMOWA

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)

Uczestnictwo w życiu społecznym każdego człowieka zależy od wcześniej zdobytych kompetencji społecznych. Warunkują one efektywność radzenia sobie w sytuacjach społecznych określonego typu, są nabywane w toku treningu społecznego trwającego przez całe życie. Osadzenie w określonym systemie determinuje zakres oraz jakość doświadczeń zdobywanych przez jednostkę, a także sposób ich interpretacji – można rzec, iż determinuje efektywność nabywania umiejętności społecznych. Szkoła jako miejsce zdobywania doświadczeń, w którym dziecko spędza znaczną część swojego czasu stanowi szczególnie ważne środowisko warunkujące kształtowanie się kompetencji społecznych. Obecnie w Polsce system organizacji kształcenia dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną umożliwia im realizację obowiązku szkolnego w trzech formach: segregacyjnego, integracyjnego i inkluzyjnego. Biorąc pod uwagę duży wpływ środowiska szkolnego na rozwój kompetencji społecznych, które staną się wyznacznikami jakości przyszłego życia w społeczeństwie, istotne jest określenie, w jaki sposób poszczególne formy kształcenia determinują rozwój tych dzieci. Książka stanowi próbę odpowiedzi na to pytanie.

Abstract (en)

This book represents an attempt at contributing to the analyses carried out by Polish special educators as well as their research pursuits that focus on providing optimal developmental conditions for people with mild intellectual disability, in particular as regards social competence. The main aim of this monograph was to establish the level of social functioning of fourth-grade students with mild intellectual disability as well as the structural factors that determine their social functioning. Assessment
of these structural determinants was aimed to identify potential differences, or the lack of differences, between the levels of social functioning of children with mild intellectual disability in relation to three organizational forms of education, i.e. segregation, integration, and inclusion. This monograph is also an attempt at establishing what educational and motivational factors determine the development of social competence and describing the relationships between these determinants and particular organizational forms of education.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Wstęp

Wstęp w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl