Dostęp otwarty

KSIĄŻKI DO POBRANIA

Podstawy logiki i teorii mnogości

Roman Murawski, Kazimierz Świrydowicz

Anna Domalanus, Irena Mamczak-Gadkowska, Monika Sak, Aleksandra Wysokińska (opracowanie)

Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919–1939. Tom I, 19 VI 1919–17 VII 1925

Szczegóły produktu

  • Cena: 85.00 zł

Protokoły Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego, t. 1

Marek Krzymkowski, Piotr M. Pilarczyk (red.)

Tablit. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego

Anna Basińska, Teresa Pietrala, Urszula Zielińska, Dawid Pietrala, Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Uczeń – nauczyciel – badacz w przestrzeni teatru

Beata Gromadzka, Jerzy Kaniewski, Wiesława Wantuch (red.)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl