Dostęp otwarty

KSIĄŻKI DO POBRANIA

Podstawy logiki i teorii mnogości

Roman Murawski, Kazimierz Świrydowicz

Protokoły Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego, t. 1

Marek Krzymkowski, Piotr M. Pilarczyk (red.)

Tablit. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego

Anna Basińska, Teresa Pietrala, Urszula Zielińska, Dawid Pietrala, Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Uczeń – nauczyciel – badacz w przestrzeni teatru

Beata Gromadzka, Jerzy Kaniewski, Wiesława Wantuch (red.)

Unproduktive Esser. Studien über das Schicksal der Kranken und psychisch Belasteten unter der NS Herrschaft

Grażyna Gajewska, Maria Tomczak, Marek Kaźmierczak, Anna Ziółkowska, Ewelina Szurgot-Prus

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl