Dostęp otwarty

KSIĄŻKI DO POBRANIA

Katedra Bolaño. Szkice krytyczne

Wojciech Charchalis, Arkadiusz Żychliński (red.)

Klaudian, De raptu Proserpinae

Martyna Petry (wstęp, przekł. i koment.)

Szczegóły produktu

  • Cena: 76.00 zł

Narzędzia internetowe w konsultacjach społecznych. Istota, obszary zastosowań i wdrażanie

Piotr Jankowski, Tomasz Kaczmarek, Zbigniew Zwoliński, Łukasz Mikuła, Michał Wójcicki, Edyta Bąkowska, Michał Czepkiewicz, Marek Młodkowski, Cezary Brudka

Kazimierz Przyszczypkowski, Izabela Cytlak (red.)

Nestorzy nauki Uniwersytetowi

O literaturze

J. Hillis Miller, tłum. Krzysztof Hoffmann

Opatowice – Wzgórze Prokopiaka, tom V

Aleksander Kośko, Marzena Szmyt

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl