Polecamy książki prof. Marka Krajewskiego

Prof. Marek Krajewski wraz z zespołem badawczym i współautorami książek "Niewidzialne miasto" i "Narzędziownia" zostali laureatami Nagrody im. Stefana Nowaka.
Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia z dziedziny metodologii nauk społecznych oraz za nowatorskie metodologicznie badania społeczeństwa polskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z książkami, których autorem lub redaktorem jest Profesor.

Książki w dobrej cenie z 25% rabatem

Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery
Marek Krajewski (red.)

Wyobraźnia społeczna. Horyzonty - źródło - dynamika. Uwarunkowania strategii dostosowawczych współczesnego społeczeństwa polskiego - studium socjologiczne
Rafał Drozdowski, Marek Krajewski (red.)

Prywatnie o publicznym/publicznie o prywatnym
Rafał Drozdowski, Marek Krajewski (red.)

Co widać?
Jerzy Kaczmarek, Marek Krajewski (red.)

W stronę socjologii przedmiotów
Marek Krajewski

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl