Nowości

  • Cena: 38.00 zł

Teofilakt Simokatta „Historia powszechna”

Anna Kotłowska, Łukasz Różycki (przekład, wstęp, komentarz i indeksy)
  • Cena: 49.00 zł
  • Cena: 22.00 zł
  • Cena: 75.00 zł

Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXVI

Henryk Koroniak, Jan Barciszewski (red.)

Journal of Gender and Power, Vol. 6, No. 2, 2016

Agnieszka Gromkowska-Melosik (Editor-in-Chief)
  • Cena: 18.00 zł

Symbolae Philologorum Posnaniensium, XXVI/2

Elżbieta Wesołowska, Krystyna Bartol (red.)

Studia Edukacyjne 40/2016

Ewa Solarczyk-Ambrozik (red.)
  • Cena: 38.00 zł
  • Cena: 36.00 zł
  • Cena: 56.00 zł

Przestrzenie Teorii 26/2016

Anna Krajewska (red.)
  • Cena: 30.00 zł

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl