Nowości

  • Cena: 26.00 zł
  • Cena: 21.00 zł
  • Cena: 28.00 zł
  • Cena: 32.00 zł

Studia Edukacyjne 42/2016

Ewa Solarczyk-Ambrozik (red.)
  • Cena: 40.00 zł

Studia Romanica Posnaniensia XLIV/1

Magda Potok, María Dolores Gimeno Puyol (red.)
  • Cena: 18.00 zł

Studia Prawa Publicznego 1/2017

Krystyna Wojtczak (red.)
  • Cena: 18.00 zł

Kurs na Ferdinanda de Saussure’a

Anna Grzegorczyk, Katarzyna Machtyl, Agnieszka Kaczmarek (red.)
  • Cena: 32.00 zł

Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy

Magdalena Aleksandrzak, Luiza Ciepielewska-Kaczmarek, Anna Urban (red,)
  • Cena: 15.00 zł
  • Cena: 30.00 zł

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl