Nowości

  • Cena: 18.00 zł

Artium Quaestiones XXVII

Tadeusz Żuchowski, Jarosław Jarzewicz (red.)
  • Cena: 32.00 zł
  • Cena: 35.00 zł

Rola i kształtowanie zieleni miejskiej

Aleksander Łukasiewicz, Szymon Łukasiewicz
  • Cena: 24.00 zł
  • Cena: 45.00 zł

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl