Nowości

  • Cena: 36.00 zł

Manethon z Sebennytos „Dzieje Egiptu i inne pisma”

Filip Taterka (przekł., wstęp i kom.)

Produkcja obecności. Czego znaczenie nie może przekazać

Hans Ulrich Gumbrecht, tłum. Krzysztof Hoffmann, Weronika Szwebs
  • Cena: 20.00 zł
  • Cena: 22.00 zł

Studia Edukacyjne 41/2016

Ewa Solarczyk-Ambrozik (red.)
  • Cena: 38.00 zł

Studia Prawa Publicznego 4/2016

Krystyna Wojtczak (red.)
  • Cena: 20.00 zł

Studia Germanica Posnaniensia, v. XXXVII

Anna Denka, Magdalena Kardach (red.)
  • Cena: 28.00 zł

Pokolenie „Współczesności”. Twórcy. Dzieła. Znaczenie

Zbigniew Kopeć, Ewelina Chodakowska, Agnieszka Czyżak, Jan Galant (red.)
  • Cena: 26.00 zł

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl