Nowości

 • Cena: 18.00 zł

Antologia tekstów o muzyce

Krzysztof Rottermund
 • Cena: 20.00 zł

Studia Metodologiczne 36

Paweł Zeidler (red.)
 • Cena: 26.00 zł
 • Cena: 22.00 zł

Polish-AngloSaxon Studies, Vol. 18

Wojciech Lipoński, Janusz Kaźmierczak (red.)
 • Cena: 14.00 zł

Polska i Polacy w literaturze francuskiej (XIV-XIX w.)

Wiesław Mateusz Malinowski, Jerzy Styczyński
 • Cena: 34.00 zł
 • Cena: 28.00 zł
 • Cena: 14.00 zł
 • Cena: 32.00 zł

Fenomen wieczności. Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein nr 15

Anna Grzegorczyk, Kazimierz Ilski, Piotr Jakubowski (red.)
 • Cena: 36.00 zł

Antyczny Rzym Norwida

Magdalena Karamucka
 • Cena: 46.00 zł

Phonotactics and morphonotactics of Polish and English. Theory, description, tools and applications

Paulina Zydorowicz, Paula Orzechowska, Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Michał Jankowski, Piotr Wierzchoń, Dawid Pietrala
 • Cena: 34.00 zł

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl