Analiza matematyczna T.III, cz. 2

Julian Musielak, Leszek Skrzypczak

Szczegóły produktu

 • Cena: 29.93 zł
  26.93 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2006
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 83-232-1585-5
 • Liczba stron: 174
 • Liczba arkuszy wyd.: 14,00
 • Format [cm]: 17, 0 x 24, 0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

Abstrakt (pl)

Tom III podręcznika stanowi ostatnią część serii pod tym tytułem. W tomie opracowano całki powierzchniowe. W części 1 przedstawiono teorię klasyczną w R3, natomiast część 2 poświęcona jest całkom z form różniczkowych na rozmaitościach klasy C~ zanurzonych w przestrzeniach Rn; dodajmy, iż w obydwu przypadkach uzyskuje się twierdzenie Gaussa oraz Stokesa. Czytelnik zainteresowany jedynie klasycznym przypadkiem trójwymiarowym może się ograniczyć do części I.

Spis treści

 • Wstęp
 • 4. Funkcje gładkie i pola wektorowe
  • 4.1. Funkcje gładkie o zwartym nośniku
  • 4.2. Rozkład jedynki za pomocą funkcji gładkich
  • 4.3. Pole wektorowe na zbiorze otwartym
  • 4.4. Zadania
 • 5. Rozmaitości różniczkowe
  • 5.1. Rozmaitości topologiczne i różniczkowe
  • 5.2. Rozmaitości różniczkowe z brzegiem
  • 5.3. Funkcje gładkie na rozmaitości różniczkowej
  • 5.4. Pole wektorowe i przestrzeń styczna
  • 5.5. Orientacja rozmaitości
  • 5.6. Zadania
 • 6. Formy różniczkowe
  • 6.1. Formy wieloliniowe
  • 6.2. Iloczyny tensorowe i zewnętrzne form wieloliniowych
  • 6.3. Formy różniczkowe
  • 6.4. Przeniesienie formy różniczkowej
  • 6.5. Różniczkowanie form różniczkowych
  • 6.6. Zadania
 • 7. Całkowanie na rozmaitościach
  • 7.1. Całkowanie form różniczkowych na zbiorach otwartych
  • 7.2. Całka z k-formy różniczkowej na k-wymiarowej rozmaitości zorientowanej
  • 7.3. Ogólne twierdzenie Stokesa
  • 7.4. Całka niezorientowana na rozmaitościach
  • 7.5. Związek całki niezorientowanej ze zorientowaną
  • 7.6. Zadania
 • 8. Zastosowania form różniczkowych
  • 8.1. Operator gwiazdkowy Hodge'a i kopochodna
  • 8.2. Twierdzenie o dywergencji i własności laplasjanu
  • 8.3. Równania Maxwella
  • 8.4. Zadania

 • Skorowidz rzeczowy
 • Skorowidz symboli
 • Skorowidz nazwisk

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl