Lituano−Slavica Posnaniensia. Studia Historica

Lituano−Slavica Posnaniensia. Studia Historica

Lituano – Slavica Posnaniensia. Studia Historica VIII

Jan Jurkiewicz (red.), Rimantas Miknys (red.), Darius Stalinuas (red.)

Szczegóły produktu

  • Cena: 3.50 zł
    3.15 zł
    Taniej o : 10.00%

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl