Katalog

Kategorie potomne

Szczegóły produktu

  • Cena: 48.00 zł

Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919–1939. Tom I, 19 VI 1919–17 VII 1925

Anna Domalanus, Irena Mamczak-Gadkowska, Monika Sak, Aleksandra Wysokińska    Redaktor serii Zbigniew Pilarczyk; Komitet Naukowy: Tadeusz Wallas (UAM), Michał Musielak (UMP), Monika Kozłowska (UPP), Tomasz Jurek (AWF)

Szczegóły produktu

  • Cena: 85.00 zł

Szczegóły produktu

  • Cena: 28.00 zł

Współczesne wyzwania teorii i praktyki edukacyjnej

Agnieszka Cybal-Michalska, Agnieszka Gromkowska-Melosik (red.)

Szczegóły produktu

  • Cena: 28.00 zł

Stanisław Tarnowski. Szkice do portretu

Aleksandra Kosicka-Pajewska, Tomasz Sobieraj

Szczegóły produktu

  • Cena: 16.00 zł

Szczegóły produktu

  • Cena: 30.00 zł

Czasopismo Prawno-Historyczne; tom LXXI, zeszyt 1

Małgorzata Materniak-Pawłowska (red.)

Szczegóły produktu

  • Cena: 55.00 zł

Szczegóły produktu

  • Cena: 33.00 zł

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl