Kolokacje werbo-nominalne jako samodzielne jednostki języka. Syntaktyczny słownik kolokacji werbo-nominalnych języka polskiego na potrzeby zastosowań informatycznych. Część I

Vetulani Grażyna

Szczegóły produktu

 • Cena: 30.00 zł
  27.00 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Verb-Noun Collocations as Language Units. Syntactic Dictionary of Polish Verb-Noun Collocations for NLP Applications. Part I
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2011
 • Wydanie: I
 • Seria: Lingwistyka Komputerowa nr 6
 • ISSN: 0867-0994
 • ISBN: 978-83-232-2369-6
 • Liczba stron: 190
 • Liczba arkuszy wyd.: 12,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)

Praca z pogranicza leksykografii oraz lingwistyki komputerowej zawierająca omówienie funkcjonowania w języku polskim rzeczownika, który posiada własność nadającą mu w strukturze funkcję predykatu. Ze względów formalnych rzeczownik ten występuje w konstrukcjach analitycznych, częściowo utrwalonych, tworząc wraz z towarzyszącym mu czasownikiem kolokację werbo-nominalną. Systematyczna analiza użyć rzeczowników predykatywnych (przy wykorzystaniu technik komputerowych na materiale cyfrowego Korpusu IPI PAN) doprowadziła do pozyskania dużego zbioru kolokacji werbo-nominalnych, które zostały opisane zgodnie z koncepcją leksykonu gramatycznego, łączącą semantykę ze składnią. Ilustracją każdego pojedynczego znaczenia kolokacji jest odpowiedni model gramatyczny, który został zapisany w formacie umożliwiającym dalsze przetwarzanie komputerowe utworzonego zasobu językowego. Do omówienia teoretycznego zostaje dołączony dysk CD zawierający dane słownikowe w postaci źródłowej (ponad 14.600 kolokacji wraz z ilustracją użyć).

Abstract (en)

This book responds to the present day needs in the area of lexicography and natural language processing. Its objective is to describe in a systematic way linguistic data relative to the domain of the noun predication in Polish. We focus on the results concerning the properties of verb-noun collocations that assume the role of a sentence predicate. We supply an electronic dictionary (on CD) composed of over 14,600 units which include collocations together with their codes.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl