Kultura – Społeczeństwo – Edukacja

Kultura – Społeczeństwo – Edukacja

Czasopismo otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych (2019 r.)

Ministry of Science and Higher Education (2019): 20 points
Punktacja MNiSW (2019): 20

Problematyka podjęta w tekstach naukowych to stricte globalny dyskurs nad temporalną wielowymiarowością społeczeństwa współczesnego oraz kondycją człowieka współczesnego, żyjącego w wieloznacznej i ambiwalentnej rzeczywistości globalnej, skazanego na szukanie swojego miejsca w ciągle na nowo konstruowanej wielokulturowej rzeczywistości. Globalna ekumena kulturowa determinuje również niekonwencjonalny namysł nad edukacją w warunkach globalnych. Współczesny dyskurs nad jakością edukacji, uwzględniający wielość kontekstów społeczno-kulturowych zmian zachodzących w świecie, powinien sprzyjać umiejętności planowania działań oświatowych na rzecz kształtowania prorozwojowego społeczeństwa ogólnoświatowego. Warunkiem sine qua non będzie więc zrozumienie istoty transformacji odbywającej się w przestrzeni edukacyjnej. Zamieszczone teksty mają stanowić przyczynek do namysłu i zaproszenie do dyskusji na temat uczestnictwa jednostek w kulturze globalnej ze szczególnym uwzględnieniem rozważań nad konieczną ewolucją edukacji w warunkach globalnych.

"Culture-Society-Education" is a scientific journal published at the Faculty of Educational Studies of the Adam Mickiewicz University in Poznań twice a year. The journal exists since 2012. Articles are being published in Polish and English, as well in other congress languages. Each article includes a title and an abstract in English. Also the journal's web page has an English version. The editorial board of the journal includes a statistical and linguistic editors. The editorial board includes also editors in specific subjects. The review procedure is published in each issue of the journal, as well in the journal's web page. The procedure is concordant with the recommendations of the Ministry of Science and Higher Education included in the act of "Good practices in review procedures in science" from 2011. Sending an article for publishing to the editorial board is identical with the author's agreement with the review process. The editorial board reserves the right for formal evaluation of the texts received. Articles and texts received by the journal are being reviewed by two reviewers, who are not members of the editorial board. The reviewers are independent research employees and are not employed in the same institution, which publishes the journal. Texts received are always sent for reviewing to a different institution, than the author is employed in. The review procedure is absolutely anonymous according to the rules of the "double blind review" (authors and reviewers do not know each others names). Authors are always informed about the review's outcome. The editorial board applies also a safety procedure protecting from the phenomenon of "ghostwriting" by the requirement of a written statement on each author's contribution if a particular text has more then one author. It is required to state who is the author of the theoretical (concepts and research ideas) and methodological part (statistics or other research tools). The editorial board takes actions to perfection the procedure through the use of further tools, making the mentioned phenomenon impossible to apply. It takes also actions to include in the journal's web page shortened versions (as abstracts) of the articles published in each issue.

Szczegóły produktu

 • Cena: 22.00 zł

Szczegóły produktu

 • Cena: 26.00 zł

Szczegóły produktu

 • Cena: 26.00 zł

Szczegóły produktu

 • Cena: 30.00 zł
  27.00 zł
  Taniej o : 10.00%

Szczegóły produktu

 • Cena: 28.00 zł
  25.20 zł
  Taniej o : 10.00%

Szczegóły produktu

 • Cena: 22.00 zł
  19.80 zł
  Taniej o : 10.00%

Szczegóły produktu

 • Cena: 22.00 zł
  19.80 zł
  Taniej o : 10.00%

Szczegóły produktu

 • Cena: 26.00 zł
  23.40 zł
  Taniej o : 10.00%

Szczegóły produktu

 • Cena: 28.00 zł
  25.20 zł
  Taniej o : 10.00%

Szczegóły produktu

 • Cena: 28.80 zł
  25.92 zł
  Taniej o : 10.00%

Szczegóły produktu

 • Cena: 37.00 zł
  33.30 zł
  Taniej o : 10.00%

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl