Konkursy 22. Poznańskich Targów
Książki Naukowej i Popularnonaukowej

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy wszystkich Wydawców do udziału w konkursach towarzyszących 22. Poznańskim Targom Książki Naukowej i Popularnonaukowej.

Jak w ubiegłych latach książki można zgłaszać do 3 konkursów:

Ÿ Konkursu na Najlepszą Książkę Akademicką o Nagrodę Rektora UAM/Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

Ÿ Konkursu Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych o Nagrodę im. księdza Edwarda Pudełki,

Ÿ Konkursu na Najlepszą Książkę Popularnonaukową o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 16 lutego 2018 roku.

Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 23 marca 2018 roku podczas uroczystości otwarcia targów.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl