Übersetzer als Problemlöser. Eine qualitative Studie zum Problemlöseverhalten von semiprofessionellen Übersetzen

Paweł Kubiak

Szczegóły produktu

 • Cena: 35.70 zł
  32.13 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2009
 • Wydanie: I
 • Seria: Język. Kultura. Komunikacja nr 4
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232-1949-1
 • Liczba stron: 235
 • Liczba arkuszy wyd.: -
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)

Prezentowana książka wpisuje się w nurt empirycznych badań nad procesem translacji i stanowi próbę analizy zachowania adeptów przekładu z parą językową język niemiecki - język polski. Celem rozprawy jest przedstawienie strategii rozwiązywania problemów stosowanych przez badanych oraz wychwycenie deficytów w ich działaniu. Dane do analizy, pozyskane z protokołów głośnego myślenia, poddane są oglądowi niejako z trzech perspektyw. Pierwsze spojrzenie koncentruje się na krótkiej charakterystyce intraindywidualnych profili procesualnych. Druga płaszczyzna analityczna obejmuje porównanie strategii w wymiarze globalnym oraz kontrastywne ujęcie strategii rozwiązywania konkretnych problemów o wysokim stopniu interindywidualności. Analizę materiału wieńczy diagnoza zachowania badanych w świetle paradygmatu rozwiązywania problemów kompleksowych. Praca zawiera także refleksje na temat dydaktyki translacji.

Spis treści

 • Vorwort
 • Abkürzungsverzeichnis
 • Einleitung

 • Kapitel 1. Übersetzungswissenschaftliche Standortbestimmung
  • 1.1. Der übersetzungsprozessuale Ansatz
  • 1.2. Methode des Lauten Denkens - Versuch einer Bestandsaufnahme
   • 1.2.1. Wissenschaftsgeschichtlicher Exkurs
   • 1.2.2. To think aloud or not to think aloud - Kritischer Methodendiskurs
   • 1.2.3. Lautes Denken im Dienste der empirischen Übersetzungsprozessforschung
   • 1.2.4. Alternative Online-Verfahren
  • 1.3. Experten-Novizen-Vergleich

 • Kapitel 2. Strukturelles Substrat und Dynamik des Problemlöseverhaltens
  • 2.1. Theoretisch-begriffliche Präliminarien zum Problemlösen
  • 2.2. Strukturelles Substrat des Problemlöseverhaltens der Übersetzer
  • 2.2.1. Personenfaktoren
   • 2.2.1.1. Translatorische(s) Wissen/Kompetenz
    • 2.2.1.1.1. Linguale Kompetenz als Baustein der Translationskompetenz
    • 2.2.1.1.2. Kulturwissen/-kompetenz
    • 2.2.1.1.3. Sach- und Fachwissen
    • 2.2.1.1.4. Arbeitstechnische Kompetenz
   • 2.2.1.2. Gedächtnis
   • 2.2.1.3. Kreativität
   • 2.2.1.4. Weitere intraindividuelle Determinanten
  • 2.2.2. Translationsauftrag/Translationsaufgabe
  • 2.2.3. System
  • 2.3. Dynamik des Problemlösens

 • Kapitel 3. Übersetzungsproblem und Problemlösungsstrategie - Versuch einer definitorischen Annäherung
  • 3.1. Zum Übersetzungsproblem
   • 3.1.1. Klassifikationsvorschlag von Nord Ch
   • 3.1.2. Andere Taxonomievorschläge
  • 3.2. Zum Strategiebegriff

 • Kapitel 4. Empirische Untersuchung
  • 4.1. Anlage des Experiments
  • 4.2. Prozessuale Kurzporträts der Probanden
  • 4.3. Dimension der Strategien
   • 4.3.1. Operationalisierung des Konstrukts "Übersetzungsproblem"
   • 4.3.2. Spektrum der Strategien
    • 4.3.2.1. Rezeptionsstrategien
    • 4.3.2.2. Äquivalentauffindungsstrategien
    • 4.3.2.3. Evaluationsstrategien
    • 4.3.2.4. Entscheidungsstrategien
   • 4.3.3. Strategien im interindividuellen Kontrast
   • 4.3.4. Fazit
  • 4.4. Im Angesicht der Konfrontation mit der Komplexität

 • Kapitel 5. Zusammenfassung, Implikationen und Ausblick
  • 5.1. Zusammenfassung der Ergebnisse
  • 5.2. Didaktische Implikationen
  • 5.3. Methodologische Implikationen
  • 5.4. Forschungsperspektiven

 • Literaturverzeichnis

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl