Linguistic and psychological indicators of stress in simultaneous interpreting

Paweł Korpal

Szczegóły produktu

 • Cena: 18.00 zł
  16.20 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): (pl) Językowe i psychologiczne wskaźniki stresu w tłumaczeniu symultanicznym
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: I
 • Seria: OWAD 12
 • ISSN: 2450-9817
 • ISBN: 978-83-232-3219-3
 • Liczba stron: 194
 • Liczba arkuszy wyd.: 11,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

W monografii poruszono zagadnienie stresu podczas tłumaczenia symultanicznego. Mimo że tematyka ta była dość często podejmowana w literaturze przedmiotu, to wciąż przeprowadzono niewiele badań empirycznych wskazujących na konkretne stresory, z którymi musi sobie radzić tłumacz ustny. Głównym celem eksperymentu opisanego w książce było określenie, czy szybkość wygłaszania tekstu przez prelegenta wpływa na (1) doświadczenie stresu u tłumaczy ustnych i studentów tłumaczenia konferencyjnego w tłumaczeniu symultanicznym oraz na (2) dokładność tłumaczenia. Dodatkowo zebrano dane dotyczące głównych strategii radzenia sobie ze stresem, z których korzystają tłumacze oraz studenci tłumaczenia. Zaprezentowane w pracy wyniki mogą wnieść cenny wkład nie tylko w badania nad przekładem ustnym, ale również psychologię pracy i organizacji oraz kwestię czynnika ludzkiego w pracy tłumacza ustnego. Niniejsza książka może stanowić źródło wiedzy i inspiracji zarówno dla badaczy procesu tłumaczenia ustnego, językoznawców, psychologów zainteresowanych poznawczymi (kognitywnymi) i psychologicznymi aspektami tłumaczenia ustnego, jak i dla tłumaczy-praktyków i studentów tłumaczenia konferencyjnego.

Abstract (en)

This book is an attempt to discuss the notion of psychological stress in simultaneous interpreting. The main objective of the experimental study is to examine whether the speaker’s delivery rate influences (1) the level of stress experienced by professional interpreters and interpreting trainees in simultaneous interpreting and (2) interpreting accuracy. As well as this, predominant coping strategies used by interpreting trainees and professional interpreters are investigated in the study. The results of the experiment show that high delivery rate increases the level of stress experienced by the participants and has a detrimental effect on interpreting accuracy. A negative correlation between stress levels and interpreting accuracy was observed. Contrary to predictions, no inter-group difference was observed with regard to stress levels. However, professional interpreters provided a more accurate interpretation than interpreting trainees. With regards to stress coping, task-oriented coping proved to be a predominant coping style in both experimental groups. The results of the study may offer a valuable contribution to Interpreting Studies, stress research, occupational psychology and human factors in interpreting.

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl