The Language of football: an English-Polish contrastive study

Marcin Lewandowski

Szczegóły produktu

 • Cena: 21.00 zł
  18.90 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2013
 • Wydanie: I
 • Seria: Językoznawstwo nr 32
 • ISSN: 0239-7617
 • ISBN: 978-83-232-2536-2
 • Liczba stron: 202
 • Liczba arkuszy wyd.: 12,5
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)Tematem książki jest wieloaspektowa analiza języka, jakim posługuje się szeroko rozumiane środowisko związane z piłką nożną w Wielkiej Brytanii i Polsce. Pomimo licznych publikacji poświęconych tej tematyce (głównie w języku angielskim, niemieckim, a także w języku polskim), ta odmiana języka nie doczekała się jeszcze opracowania monograficznego. Dzięki przyjętej perspektywie socjolingwistycznej uwzględniono udział czynników pozajęzykowych w powstawaniu i tworzeniu tej odmiany języka, który stosowany jest w różnorakich obszarach i kontekstach komunikacyjnych. Celem monografii jest omówienie różnic i podobieństw nie tylko na płaszczyźnie języka angielskiego i polskiego, ale również wykazanie stopnia zróżnicowania w obrębie samego języka piłki nożnej, traktowanego jako twór niejednorodny. Materiał analityczny stanowią wyniki przeprowadzonych przez autora kilku badań korpusowych, dzięki czemu zawarte w pracy konstatacje udokumentowane są licznymi przykładami i kontekstami użycia. Główną ramą metodologiczną książki jest teoria rejestru językowego. W poszczególnych rozdziałach wykorzystano również metodologię językoznawstwa kognitywnego, teorię aktów mowy oraz teorię ram semantycznych (frame semantics).

Abstract (en)


The present work is a sodolinguistic study of English and Polish football language, investigated as a special language with broad public appeal, which consists of several situationally- motivated varieties, employed in a number of communicative settings. The book, which draws on the theory of register, as developed by Halliday, Biber, Conrad and other researchers, aims to demonstrate the range of cross-language and cross-register variation. Its major empirical findings come from corpus-based investigations of footballers' communication on the field of play, the lexico-grammatical and discourse features of football reporting in the media (match reports, television and online written commentary) as well as football metaphors, which are approached from a cognitive perspective.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl