Chiny. Zarys kultury

Wiesław Olszewski

Szczegóły produktu

 • Cena: 75.60 zł
  68.04 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): China. On outline history of culture
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2003
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 83-232-1272-4
 • Liczba stron: 376
 • Liczba arkuszy wyd.: 34,00
 • Format [cm]: 17,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: twarda, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Nagroda

– Najtrafniejsza Szata Edytorska (Wrocław, Targi Książki Naukowej)
– Nominacja do Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych
– Medal za Najlepszy Podręcznik Akademicki (Kraków, Targi Książki 2004)
– Główna Nagroda "ATENA 2004" i puchar Ministra Edukacji Narodowej

Abstrakt (pl)

Wszechstronne studium poświęcone historii kultury chińskiej, wykorzystuje wiele publikacji europejskich podróżników, misjonarzy, myślicieli, często nawet tłumaczonych na polski w przeszłości. Z perspektywy czasu mają one dodatkowy walor: ukazują ewolucję wiedzy Europejczyków na temat kultury Chin. Autor ze swadą i przejrzystością omawia zawiłe kwestie dotyczące zupełnie odmiennego kręgu kulturowego. Przedstawia kilka tysięcy lat udokumentowanej historii kultury chińskiej i zmieniającego się społeczeństwa, a na tej kanwie kwestie tak różnorodne, jak: pismo, wierzenia, medycyna, kuchnia, literatura, malarstwo, ceramika, ogrody, nekropolie, świątynie czy Wielki Mur Chiński. Książka oparta na bogatej bazie źródłowej, napisana niezwykle przystępnie i interesująco, z pewnością zaciekawi szerokie grono czytelników.

Abstract (en)

A comprehensive study of the history of Chinese culture, uses many publications of European travellers, missionaries, thinkers, often translated even into Polish in the past. From the time perspective, they have an added value: they show an evolution of the knowledge of the Chinese culture amongst Europeans. In a fluent and lucid style the author discusses complicated problems of a totally different cultural circle. He presents several thousand years of documented history of Chinese culture and the changing society, and on its basis such varied issues as: writing, beliefs, medicine, cuisine, literature, painting, ceramics, gardens, necropolises, temples or the Great Wall in China. The book is based on rich source materials, is written in an unusually accessible and interesting manner, and will be interesting to a wide circle of readers.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl