Idea jedności politycznej, społecznej i religijnej w świetle pism Ambrożego z Mediolanu

Kazimierz Ilski

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): The idea of political, social and religious unity in the light of Ambrose of Milan's writings
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2001
 • Wydanie: I
 • Seria: Historia nr 196
 • ISSN: 0554-8217
 • ISBN: 83-232-1186-8
 • Liczba stron: 402
 • Liczba arkuszy wyd.: 36,50
 • Format [cm]: 17,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)

Książka jest nowatorskim ujęciem idei jedności lub inaczej – integralności świata. Pociąga to za sobą wiele pytań: Czy jedność oznacza poczucie współprzynależności do jednego państwa, jednego Kościoła, jednego kręgu kulturowego? Jakich uzasadnień używano, aby tę jedność osiągnąć? Chrześcijaństwo przyniosło w kształtowaniu poczucia takiej jedności zupełnie nowe instrumenty. O wyborze problematyki zadecydowała literacka spuścizna Ambrożego. Praca jest kolejną glosą wynikającą nie tylko z konieczności poszukiwania prawdy, ale także z potrzeby dziejowej chwili (tj. kolejnego podniesienia idei europejskiej jedności), która pozwala znaleźć jeszcze jeden kąt widzenia znanych już faktów.

Abstract (en)

This book is a search of the idea of unity, or to put it differently, integrity of the world. Christianity brought totally new instruments in the formation of the feeling of unity. The choice of subject matter was determined by the literary contribution of Ambrose. This work is another gloss, which is a result not only of the necessity to search for truth, but also of the historic moment (i.e. another raising of the question of the European unity) which allows to find still another angle from which to view the facts that are already well-known.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl