Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym

Przemysław Hauser

Szczegóły produktu

 • Cena: 17.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 1998
 • Wydanie: I
 • Seria: Historia nr 193
 • ISSN: 0554-8217
 • ISBN: 83-232-0930-8
 • Liczba stron: 362
 • Liczba arkuszy wyd.: -
 • Format [cm]: 17,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: twarda, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

 

Abstrakt (pl)

Autor monografii prof. dr hab. Przemysław Hauser od wielu lat zajmuje się różnymi aspektami stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX wieku. W niniejszej książce, na podstawie bardzo obszernej bazy źródłowej oraz literatury przedmiotu, przedstawił dzieje ludności niemieckiej na Pomorzu w okresie międzywojennym. Wszechstronnie omówił działalność organizacji mniejszościowych na polu polityki, gospodarki, oświaty, kultury, spraw wyznaniowych oraz życia codziennego na styku polsko-niemieckim. W sposób wyważony ukazał uwarunkowania i motywacje działań podejmowanych przez ludność niemiecką na Pomorzu oraz jej uwikłanie w całokształt stosunków między Polską a Niemcami w tym okresie. Wywód jest prowadzony sine ira et studio, dając jasny i syntetyczny przegląd zagadnienia tytułowego. Książka zawiera interesujące ilustracje. Opatrzona jest streszczeniem w języku niemieckim i indeksem nazwisk

Abstract (en)

Based on extensive sources and literature on the subject, the author presents the history of the German population in the Pomeranian Voivodeship (District) in the years 1920-1939. All apecsts of the activities of minority organizations in the fields of politics, economy, education, culture, religion and everyday life of the Polish-German interface are discussed. A balanced presentation is given of the conditions for activities undetaken by the German population in Pomerania and their motivation, as well as the complex realtions between Poland and the German in this period. The argument are conducted "sine ira et studio", and given a lucid, synthetic survey of the issues outlined in the title. A summary in German and an index of names are appended at the end of the book.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl