O Czarnomorską Ukrainę. Procesy narodowotwórcze w regionie nadczarnomorskim do 1921 roku w ukraińskiej perspektywie historycznej

Grzegorz Skrukwa
Oceń książkę
(0 głosów)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Ukraine on the Black Sea: The Nation-making Processes in the Black Sea Region until 1921 from the Ukrainian Historica
 • Typ publikacji: Publikacja DARMOWA w wersji elektronicznej - ebook (PDF). Monografia
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: I
 • Seria: Historia nr 229
 • ISSN: 0554-8217
 • ISBN: 978-83-232-3081-6
 • Liczba stron: 492
 • Liczba arkuszy wyd.: 35,25
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: ebook (PDF)
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Publikacja DARMOWA

Abstrakt (pl)

Książka przedstawia miejsce regionu nadczarnomorskiego (obszar obecnego obwodu odeskiego, mikołajowskiego, chersońskiego i Autonomicznej Republiki Krymu) w procesach formowania się nowoczesnej ukraińskiej tożsamości narodowej. Autor, posługując się modernistycznymi i etnosymbolistycznymi ujęciami narodu i nacjonalizmu, poszukuje odpowiedzi na pytania, czy i w jaki sposób region był włączany do terytorialnych koncepcji Ukrainy oraz w jaki sposób przednowoczesna historia regionu była integrowana z historią Ukrainy. Zaprezentowano grupy etniczne zamieszkujące Nadczarnomorze przed XVIII w., które były włączane do ukraińskiej historii narodowej oraz grupy z niej wyłączone. Przedstawiono zanik Wielkiego Stepowego Pogranicza na Nadczarnomorzu, budowę regionu Noworosja jako części nowoczesnego Imperium Rosyjskiego oraz odpowiedź nowoczesnego ukraińskiego ruchu narodowego w postaci włączenia Nadczarnomorza (Południa Ukrainy) do ukraińskiego terytorium narodowego, wytyczonego na podstawie kryteriów językowych i etnograficznych. Książkę zamyka analiza zmagań o region w latach 1917–1921 między Ukraińską Republiką Ludową, Rosją Radziecką i ruchem bolszewickim oraz ruchem białych.

Abstract (en)

Ukraine on the Black Sea: The Nation-making Processes in the Black Sea Region until 1921 from the Ukrainian Historical Perspective analyses the way in which the lands on the Black Sea coast were incorporated into the process of spatial reconstruction when the modern Ukrainian national move¬ment established the Ukrainian homeland. The effectiveness of this process is also analysed. The author refers to ethnosymbolist and modernist theories of nation and nationalism. The book com¬prises two parts and is chronological-thematic in its composition. The first part is a study of Ukrain¬ian historiography examining whether and how Ukrainian historiography contributed to national territorialisation and territorial nationalization in the region, and presenting its pre-modern history. The second part of monography is an attempt to outline and interpret the processes of forming the modern Ukrainian nation on its Black Sea coast.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl