Chrystianizacja Europy, Kościół na przełomie I i II tysiąclecia

Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk (red.)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): The Christíanisatíon of Europe. The Church at the Turn of the Second Mfflennium
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2014 (2015 dodruk)
 • Wydanie: I
 • Seria: Historia nr 226
 • ISSN: 0554-8217
 • ISBN: 978-83-232-2842-4
 • Liczba stron: 292
 • Liczba arkuszy wyd.: 22,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Abstrakt (pl)


Praca stanowi próbę podsumowania i wytyczenia nowych kierunków w trwającej w nauce historycznej od wielu dziesięcioleci dyskusji naukowej odnoszącej się do formowania i rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w ramach kontynentu europejskiego. Autorzy analizują procesy pojawienia się i umocnienia chrześcijaństwa oraz narodziny zrębów Kościoła instytucjonalnego w ramach Imperium Romanum, następnie przechodzą do chrystianizacji plemion i powstających na ich bazie państw barbarzyńskich. Dociekania sięgają aż do uformowania się średniowiecznej Respublica Christiana około roku 1000, a także wychodzą poza zagadnienia związane z chrześcijaństwem, ujmując kwestie religii pogańskich w Europie oraz zagadnienia innych odłamów chrześcijaństwa, jak również judaizmu i islamu.

Abstract (en)This seminal book is an attempt to summarise and chart new directions in the on-going historical debate relating to the formation and spread of Christianity throughout the European continent. The authors examine the processes of the emergence and consolidation of Christianity along with the birth of the foundations of the institutional Church within Imperium Romanum. The question of the Christíanisatíon of tribes and the emergent barbaric states is also explored. The study covers subjects up to the formation of medieval Respublica Christiana circa 1000, and, going beyond the issues of Christianity, addresses also issues appertaining to pagan religions in Europe and to other Christian denominations, Judaism and Islam.

Spis treści, contents

Spis treści, contents w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Wstęp

Wstęp w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Introduction

Introduction w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl