Rola Francji w procesie integracji europejskiej w latach 1946–1958

Marek Mikołajczyk

Szczegóły produktu

 • Cena: 50.50 zł
  45.45 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): The Role of France in the Process of European Integration in the Years 1946-1958
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2011
 • Wydanie: I
 • Seria: Historia nr 215
 • ISSN: 0554-8217
 • ISBN: 978-83-232-2251-4
 • Liczba stron: 470
 • Liczba arkuszy wyd.: 35,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: matowa, miękka
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstract (en)

The aim of this paper was to show that it was France which had played a decisive role in the process of European integration in the years 1946-1958. This was a result of many factors. Traditionally, France was perceived as a country which was supposed to spearhead the unification of Europę. This was pointed out for centuries both by the French people as well as authors of projects who were not French. France was also seen as the geographical, cultural and morał centre of Europę. In supporting the process of Europe's unification after World War II, the French people have seen a possibility of rebuilding the international significance of France, which as a result of war lost its world power position. France has spearheaded the process of European integration also due to the fact that other countries could not, or were reluctant to assume this role. In this book comprised of five chapters the initiatives con-cerning the unification of Europę before 1945, the role of France in the formation of the European Coal and Steel Community, the European Economic Community, and European Atomie Energy Community, as well as the reasons and effects of rejeeting the European Defence Community treaty have been discussed.

Spis treści

WSTĘP        
Rozdział I. PREKURSORZY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
1.    Od Europy chrześcijańskiej do Stanów Zjednoczonych Europy        
2.    Ruch paneuropejski        
3.    Projekt unii europejskiej Brianda        
4.    Lata drugiej wojny światowej           
Rozdział II. INICJATYWY NA RZECZ ZJEDNOCZENIA EUROPY W LATACH 1945-1949
1.    Francuskie partie polityczne wobec idei zjednoczenia Europy        
2.    Utworzenie Europejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej        
3.    Francuskie inicjatywy na rzecz wzmocnienia współpracy w ramach EOWG        
4.    Pakt brukselski        
5.    Francusko-brytyjski spór o Radę Europy        
Rozdział III. PLAN SCHUMANA
1.    Geneza projektu Jeana Monneta        
2.    Ogłoszenie Planu Schumana        
3.    Francusko-brytyjskie rozmowy na temat Planu Schumana        
4.    Początek prac nad Planem Schumana        
5.    Nieoczekiwane trudności w negocjacjach        
6.    Utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali        
7.    Obiecujące początki Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali        
Rozdział IV. NIEUDANA PRÓBA UTWORZENIA ARMII EUROPEJSKIEJ
1.    Problem remilitaryzacji Niemiec        
2.    Francuski projekt armii europejskiej        
3.    Przygotowanie traktatu o Europejskiej Wspólnocie Obronnej        
4.    Francuski spór o EWO        
5.    Odrzucenie traktatu        
6.    Utworzenie Unii Zachodnioeuropejskiej        
7.    Projekt Europejskiej Wspólnoty Politycznej        
Rozdział V. TRAKTATY RZYMSKIE
1.    W poszukiwaniu nowych projektów        
2.    Rozmowy w ramach komitetu Spaaka        
3.    Stanowisko Francji w kwestii raportu komitetu Spaaka        
4.    Francuskie dylematy w sprawie wspólnego rynku i Euratomu        
5.    Przełom w negocjacjach        
6.    Podpisanie i ratyfikacja traktatów rzymskich           
7.    De Gaulle i traktaty rzymskie        
ZAKOŃCZENIE        
BIBLIOGRAFIA        
INDEKS NAZWISK        
THE ROLE OF FRANCE IN THE PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION IN THE
YEARS 1946-1958 (Summary)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl