Historia

Leksykon historii powszechnej 1900–1945

Stanisław Sierpowski, Stanisław Żerko (red.)
  • Cena: 17.00 zł

Lotnictwo Armii Krajowej

Halszka Szołdrska
  • Cena: 17.00 zł
  • Cena: 55.00 zł
    44.00 zł
    Taniej o : 11.00 zł

Manethon z Sebennytos „Dzieje Egiptu i inne pisma”

Filip Taterka (przekł., wstęp i kom.)

Męka Pana Jezusowa

Z szesnastowiecznego rękopisu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie wydali Marek Osiewicz, Rafał Wójcik i Wiesław Wydra

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl