Historia

Fontes Historiae Antiquae XXVI: Diodor Sycylijski, Dzieje Filipa Macedońskiego

Tomasz Polański (przekł.), Maria Musielak (wstęp), Leszek Mrozewicz (koment.)

Fontes Historiae Antiquae XXVII: Julian Apostata, Cesarze

Anna Pająkowska (przekł., wstęp, koment.)

Fontes Historiae Antiquae XXVIII: Edykt cesarza Augusta z roku 15 przed Chr.

Krzysztof Antczak, Emilia Twarowska-Antczak (przekł. i koment.)
  • Cena: 13.00 zł
    11.70 zł
    Taniej o : 10.00%

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl