Pałac papieski na Watykanie od końca V do początku XVI wieku

Tadeusz J. Żuchowski

Szczegóły produktu

 • Cena: 17.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Papal Palace in the Vatican from the end of the 5th century to the beginning of the 16th century. The ceremony and the evolution of the residence complex
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 1999
 • Wydanie: I
 • Seria: Historia Sztuki nr 27
 • ISSN: 0556-1019
 • ISBN: 83-232-0983-9
 • Liczba stron: 324 + 100 il.
 • Liczba arkuszy wyd.: 30,25
 • Format [cm]: 17,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Autor dokonuje całościowej analizy zagadnienia, obejmując nią tysiąclecie budowlanych dziejów pałacu – od umiejscowienia tam stałej rezydencji papieża (498 r.) po ukształtowanie się pałacu watykańskiego jako rezydencji nowożytnej (ok. 1520 r.). Prowadzi swe dociekania w ujęciu chronologiczno-problemowym, uwzględniając uwarunkowania historyczne, polityczne, obyczajowe, a także ideowe i ideologiczne. Rekonstrukcje ciągów ceremonialno-architektonicznych i funkcjonalno-architektonicznych są w pełni przekonujące, mimo iż autor traktuje przedmiot swych badań niejako poza historią sztuki. Praca wyróżnia się oryginalnością koncepcji i tematu, istotnego dla szerzej pojętych badań nad kulturą chrześcijańskiej Europy i rezydencją władcy. Publikacja zawiera blisko 100 ilustracji.

Abstract (en)

This study reveals a new presentation of the Papal Palace and its extensions in the most mysterious period of its history (since establishing of the first episcopia until the pontificate of Leo X). The book provides critical analysis of the sources and presentation of the previous research. The hitherto existing settlements referring to the evolution of the papal residence had to be verified. The idea of presentation of the papal residence history is shown thought the ceremonial and liturgical requirements determining successive conceptions of the palace.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl