IMAGES. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, Vol. XIII, No. 22, Poznań 2013. Special Issue: Production Culture

Małgorzata Hendrykowska (red.), Anna Śliwińska (red.)

Szczegóły produktu

 • Cena: 36.00 zł
  32.40 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2013
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 1731-450X
 • ISBN: 978-83-232-2701-4
 • Liczba stron: 284
 • Liczba arkuszy wyd.: -
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Czasopismo „Images” jest kwartalnikiem naukowym. Ukazuje się drukiem od 2003 roku. Poszczególne numery pisma mają charakter monograficzny i poświęcone są najważniejszym zjawiskom współczesnej kultury audiowizualnej. Dotyczą polskiego i światowego kina, mass mediów, fotografii oraz szeroko rozumianej kultury popularnej. W skład komitetu redakcyjnego pisma wchodzą autorzy polscy i zagraniczni z prestiżowych ośrodków naukowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Część tekstów publikowana jest w języku angielskim i innych językach konferencyjnych. Czasopismo „Images” ukazuje się na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Od 2011 jego współwydawcą jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi.

Abstract (en)

„Images.The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” magazine is a scientific quarterly. The first issue was printed in 2003. Each issue is a monograph devoted to a selected subject representing most important phenomenon from the contemporary audiovisual culture. They are mainly about Polish and foreign cinema, mass media, photography and popular culture. The editorial advisory board of “Images” includes Polish and foreign authors from the prestigious scientific environment in Europe and USA. Texts are published in English and other conference languages. “Images” magazine is published at the Faculty of Polish and Classical Philology and the Adam Mickiewicz University in Poznań. The co-producer of “Images” has been the Polish National Film School in Łódź (PWSFTviT ) since 2011.

Opis (pl)


Numer poświęcony jest zyskującemu na znaczeniu w ostatnich latach podejściu określanemu mianem badań kultury produkcji. Stanowi ono próbę wyjścia poza alternatywę Wielkich Teorii oraz neoformalizmu (kognitywizmu) i opiera się na zwróceniu szczególnej uwagi na złożone konteksty produkcyjne, problemy rynku filmowego, zagadnienia dystrybucji, zwyczaje ekip filmowych i realia pracy na planie. W tomie zebrano teksty badaczy z polskich i zagranicznych ośrodków filmoznawczych, a także grupy autorów związanych ze Szkołą Filmową w Łodzi. Poświęcone są one kontekstom produkcyjnym zarówno filmów sytuujących się już w sferze historii kina, jak i twórczości współczesnej. W intencji redaktora tom stanowić ma swoiste „rozpoznanie pola” wciąż znajdujących się we wstępnej fazie rozwoju badań produkcyjnych mających dostarczyć przesłanek do odpowiedzi na pytanie, które z obszarów tych badań mogą okazać się szczególnie owocne poznawczo i wzbogacić nasze rozumienie dzieła filmowego.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Wstęp

Wstęp w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl