Niewczesne obrazy. Nietzsche i sztuki wizualne

Łukasz Kiepuszewski

Szczegóły produktu

 • Cena: 45.00 zł
  40.50 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Untimely Images. Nietzsche and Visual Arts
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2013
 • Wydanie: I
 • Seria: Historia Sztuki nr 36
 • ISSN: 0556-1019
 • ISBN: 978-83-232-2526-3
 • Liczba stron: 314
 • Liczba arkuszy wyd.: 21,25
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna w formie elektronicznej na


Abstrakt (pl)


Problematyka książki obejmuje szeroko rozumiane związki między myślą Fryderyka Nietzschego a sztukami wizualnymi. Praca składa się z czterech studiów podejmujących w różnych perspektywach analizę zjawisk artystycznych o znacznej rozpiętości historycznej. Przedmiotem analizy w pierwszej części są nietzscheańskie ekfrazy obrazów Rafaela, teoria malarstwa zawarta w „Narodzinach tragedii” oraz recepcja tej myśli w twórczości amerykańskiego abstrakcjonisty Marka Rothki. W drugiej części rozważana jest obecność motywów obrazowych w pismach myśliciela oraz jego związki biograficzne ze sztuką. Pracę zamyka studium poświęcone portretom fotograficznym filozofa akcentujące wywiedzione z pism Nietzschego temporalne wymiary obrazowości.

Abstract (en)


The topics raised in this book cover the relation, in a broad sense, between Friedrich Nietzsche’s thought and visual arts. This book presents four studies which analyze artistic phenomena from different perspectives and over a long time span. The first part analyzes the Nietzschean ekphrases of Raphael’s paintings, the theory of painting presented in The Birth o f Tragedy as well as the reception of this thought which is reflected in the works of the American abstractionist Mark Rothko. The second part discusses the presence of visual motifs in Nietzsche’s writings as well as the relationship between his life and art. This book culminates in a study of this philosopher’s portrait photographs which highlights the temporal dimensions of imagery derived from Nietzsche’s writings.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl