Aktywny senior. Zbiór gier rekreacyjnych dla osób starszych

Jan Strugarek, Jakub Wieczorek

Szczegóły produktu

 • Cena: 19.00 zł
  17.10 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2013
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232-2221-7
 • Liczba stron: 154
 • Liczba arkuszy wyd.: 9,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Publikacja dostępna  w formie elektronicznej na

Opis

Publikacja przeznaczona jest dla ludzi, którzy chcą w dobrym zdrowiu i kondycji fizycznej dożyć sędziwych lat. Szczególnie jednak adresowana jest do wszystkich zajmujących się zawodowo organizacją czasu wolnego osób w starszym wieku (kluby seniora, ośrodki pomocy społecznej, stowarzyszenia osób III wieku). Książka winna dostarczyć wielu możliwych do praktycznego wykorzystania informacji ludziom zajmującym się zawodowo animacją rekreacji, w tym studentom kierunków turystyki i rekreacji. Problemy związane z fizyczną, psychiczną i społeczną aktywnością osób starszych zostały omówione w rozdziałach 1–4, w kolejnych znajdują się opisy 30 mało znanych w naszym kraju gier rekreacyjnych. W ramach tego zbioru zaprezentowano dwie autorskie propozycje współzawodnictwa. Zestaw gier rekreacyjnych usystematyzowano pod kątem intensywności wysiłku fizycznego. Taki podział nie stanowi rzecz jasna jakichkolwiek sztywnych ram czy barier uczestnictwa osób spoza danego przedziału. Wprowadzenie przedziałów wiekowych ma wyłącznie na celu wskazanie najczęstszych możliwości ich praktycznego wykorzystania. Opisy poszczególnych gier wzbogacone są szkicami boisk i prezentacją graficzną wykorzystywanego sprzętu. Zawierają także szczegółowe zasady rywalizacji, wyłaniania zwycięzcy oraz zasad sędziowania. Prezentacje gier zawierają również dopuszczalne modyfikacje dostosowujące konkretne gry do potrzeb i możliwości osób w starszym wieku. Sądzimy, że zaprezentowany przez nas zestaw gier rekreacyjnych wzbudzi zainteresowanie potencjalnych odbiorców i przyczyni się do zmiany stereotypów zachowań wielu dojrzałych Polaków.

Spis treści

 

Wprowadzenie

Rozdział 1
Możliwości prowadzenia aktywności ruchowej przez osoby w starszym wieku

Rozdział 2
Sytuacja psychospołeczna osób starszych jako wyznacznik poziomu ich aktywności

Rozdział 3
Rola aktywności rekreacyjnej w obszarze kinezygerontoprofilaktyki

Rozdział 4
Gry rekreacyjne jako specyficzna forma aktywności fizycznej seniorów

Rozdział 5
Gry dla osób w wieku dojrzałym (intensywne)
1. Angleball
2. Bâtonball
3. Goaltimate - dysk bramkowy
4. Kin Ball
5. OgoTambourin
6. Pétéca
7. Prellball
8. Rocball

Rozdział 6
Gry dla osób w wieku wczesnej starości (średnio intensywne)
1. Balle au poing
2. Discathon
3. Eclipse Ball
4. Fricket
5. GoBilBow (Kręgobila)
6. Odbijanka
7. Cztery kąty
8. Shuffleboard - przesuwanka

Rozdział 7
Gry dla osób w późnej starości (o małej intensywności)
1. Bunnock - gra w kości
2. Bilard golfowy (Putt Putt Pool)
3. Chwiejące się kręgle (Wobbley Knockers)
4. Dart ogrodowy
5. Floor Curling
6. Klop
7. Indiańskie bile (Cherokee marbles)
8. Trugo

Zakończenie

Bibliografia

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl