Litostratygrafia i paleotektonika kenozoiku podplejstoceńskiego Wielkopolski

Marek Widera

Szczegóły produktu

 • Cena: 41.48 zł
  37.33 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Lithostratigraphy and palaeotectonics of the sub-Pleistocene Cenozoic of Wieikopolska
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2007
 • Wydanie: I
 • Seria: Geologia nr 18
 • ISSN: 0239-7560
 • ISBN: 978-83-232179-1-6
 • Liczba stron: 224
 • Liczba arkuszy wyd.: 16,00
 • Format [cm]: 17, 0 x 24, 0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (en

The Wieikopolska territory is very important for the Paleogene and sub-Pleistocene Neogene lithostratigraphy and palaeotectonics of the Polish Lowlands. Firstly, some changes in the lithostratigraphic schemes are proposed in this work. It is suggested to give up the "Adamow" Formation and establish three new informal units: the Kaolinite Sand Unit, and the Kozmin and Naramowice Formations. Secondly, tectonic activity of grabens located in Wieikopolska is analyzed in detail using additionally the author's research methods. Thus, five tectonic stages are recognized in the study area: the Pyrenean, Savian, Styrian, Moldavian and post-Moldavian phases.

Spis treści

 • I. WSTĘP
  • 1. Cel i przedmiot badań
  • 2. Obszar badań i materiały źródłowe
 • II. METODY BADAWCZE
  • 1. Metody archiwalne
   • 1.1. Metody: chronostratygraficzne, paleontologiczne, paleobotaniczne i geofizyczne
   • 1.2. Metody: litotogiczno-mineralogiczne, sedymentologiczne i mezostrukturalno- paleotektoniczne
  • 2. Metody autorskie
   • 2.1. Metoda wyznaczania dyslokacji w mezozoicznym podłożu
   • 2.2. Metoda wyznaczania współczynnika konsolidacji torfów dla pokładów węgla brunatnego
 • III. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ PODŁOŻA KENOZOIKU
  • 1. Paleorzeźba
  • 2. Paleotektonika
  • 3. Stratygrafia
 • IV. LITOSTRATYGRAFIA
  • 1. Paleogen
   • 1.1. Schemat litostratygraficzny paleogenu centralnej części Niżu Polskiego
   • 1.2. Charakterystyka litologiczno-mineralogiczna i sedymentologiczna osadów paleogeńskich w odsłonięciach
    • 1.2.1. Stanowisko Konin-Przydziałki
    • 1.2.2. Stanowisko Stare Miasto-Cmentarz
    • 1.2.3. Jednostka piasków kaolinitowych - nowa jednostka litostratygraficzna
   • 1.3. Wykształcenie osadów paleogeńskich
    • 1.3.1. Zasięg osadów paleogeńskich
    • 1.3.2. Miąższość osadów paleogeńskich
    • 1.3.3. Skład litofacjalny formacji paleogeńskich - przykłady
   • 1.4. Korelacja profili litostratygraficznych paleogenu dla różnych obszarów Wielkopolski
  • 2. Neogen
   • 2.1. Schemat litostratygraficzny neogenu centralnej części Niżu Polskiego
   • 2.2. Charakterystyka litologiczno-mineralogiczna i sedymentologiczna osadów neogeńskich w odsłonięciach
    • 2.2.1. Formacja rawicka
    • 2.2.2. Formacja ścinawska
    • 2.2.3. Formacja "adamowska"
    • 2.2.4. Formacja poznańska
   • 2.3. Problem formacji "adamowskiej"
    • 2.3.1. Porównanie osadów formacji rawickiej i "adamowskiej"
    • 2.3.2. Pionowy i poziomy kontakt formacji rawickiej i "adamowskiej"
    • 2.3.3. Formacje koźmińska i naramowicka - nowe jednostki litostratygraficzne
   • 2.4. Wykształcenie osadów neogeńskich
    • 2.4.1. Zasięg osadów neogeńskich
    • 2.4.2. Miąższość osadów neogeńskich
    • 2.4.3. Skład litofacjainy formacji neogeńskich - przykłady
   • 2.5. Korelacja profili litostratygraficznych neogenu dla różnych obszarów Wielkopolski
  • 3. Proponowany schemat litostratygraficzny kenozoiku podplejstoceńskiego Wielkopolski
 • V. PALEOTEKTONIKA KENOZOIKU (bez plejstocenu i holocenu)
  • 1. Subsydencja tektoniczna a współczynniki konsolidacji i agradacji
  • 2. Kenozoiczne struktury tektoniczne zachodniej Wielkopolski
   • 2.1. Strefa dyslokacyjna Poznań-Szamotuły (SDP-Sz)
    • 2.1.1. Rów Szamotuł
   • 2.2. Strefa dyslokacyjna Poznań-Oleśnica (SDP-O)
    • 2.2.1. Rowy Naramowic, Mosiny i Miasta Poznania
    • 2.2.2. Rowy Czempinia, Krzywinia i Gostynia
   • 2.3. Strefa dyslokacyjna Poznań-Kalisz (SDP-K)
   • 2.4. Struktury tektoniczne położone prostopadle lub skośnie do SDP-O i SDP-K
    • 2.4.1. Rowy Chróściny-Nowej Wsi i Chobieni-Rawicza
    • 2.4.2. Rowy Kępna, Sulmierzyc, Sieroszewic i Uciechowa
  • 3. Kenozoiczne struktury tektoniczne wschodniej Wielkopolski
   • 3.1. Strefa dyslokacyjna Gopło-Ponętów-Pabianice (SDG-P-P)
    • 3.1.1. Rów Lubstowa
   • 3.2. Inne rowy
    • 3.2.1. Rowy Adamowa, Piasków i Bilczewa-Drzewc
    • 3.2.2. Rowy: Władysławowa, Kleczewa i Niesłusza-Gosławic
   • 4. Etapy paleotektonicznej aktywności wybranych fragmentów obszaru Wielkopolski
 • VI. PODSUMOWANIE

LITERATURA

LITHOSTRATIGRAPHY AND PALAEOTECTONICS OFTHE SUB-PLEISTOCENE CENOZOIC OF WIELKOPOLSKA (Summary)

PLANSZE

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl