Biogeochemiczna diageneza dolnego wapienia muszlowego Opolszczyzny

Adam Bodzioch

Szczegóły produktu

 • Cena: 34.77 zł
  31.29 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Biogeochemical diagenesis of the Lower Muschelkalk of Opole region
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2005
 • Wydanie: I
 • Seria: Geologia nr 17
 • ISSN: 0239-7560
 • ISBN: 83-232-1572-3
 • Liczba stron: 130
 • Liczba arkuszy wyd.: 10,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Monografia stanowi wartościowe, nowocześnie ujęte studium odtworzenia warunków i mechanizmów procesów diagenetycznych, jakim podlegały węglanowe osady triasowe Śląska Opolskiego. Główny nacisk autor położył na przedstawienie minerałotwórczej roli rozkładu miękkich tkanek organizmów pogrzebanych w osadach. Badanie tak zakreślone musi więc zawierać elementy sedymentologii, ekologii i geochemii, co wymagało od autora znajomości warsztatu naukowego każdej z tych dziedzin.

Abstract (en)

In the Lower Muschelkalk of Opole region there are numerous documents of its biogeochemi-cal diagenesis, including early sulfatization, pirirization, dolomitization, cementation and neomorphism. The main reason of transformations of the mineral substance of the sediment were changes in the chemical properties of porous solutions caused by the decay of the soft tissues of animals and plants buried there. In the majority of cases biogeochemical processes occurred in at least partly isolated microenvironments under conditions of bacterial sulfate reduction. In aerobic conditions crystallization of sulfate minerals might have occurred caused by the activity of bacteria which oxidize sulfur, which was shown experimentally.

Spis treści

 • 1. Wstęp
 • 2. Ogólna charakterystyka dolnego wapienia muszlowego Opolszczyzny
  • 2.1. Litostratygrafia
  • 2.2. Chronostratygrafia
  • 2.3. Środowisko sedymentacji
 • 3. Diageneza
  • 3.1. Relikty po minerałach siarczanowych
   • 3.1.1. Relikty po siarczanach w wapieniach pełnomorskich
    • 3.1.1.1. Relikty zachowane w kanałach po infaunie
    • 3.1.1.2. Relikty zachowane w koprolitach
    • 3.1.1.3. Zjawiska towarzyszące reliktom po siarczanach
    • 3.1.1.4. Interpretacja
   • 3.1.2. Relikty po siarczanach w wapieniu komórkowym
  • 3.2. Cement mikrytowy
   • 3.2.1. Mumie gąbek krzemionkowych
   • 3.2.2. Mikrod rażenia i pierwotne pory wewnątrzszkieletowe
   • 3.2.3. Komory mieszkalne muszli bezkręgowców
   • 3.2.4. Biohermy koralowcowe
    • 3.2.4.1. Mikryt bezstrukturalny
    • 3.2.4.2. Mikryt peloidalny
  • 3.3. Pozostałe przejawy diagenezy biogeochemicznej
   • 3.3.1. Onkoidy
   • 3.3.2. Ooidy
   • 3.3.3. Mikrosparyt
   • 3.3.4. Bioklasty
   • 3.3.5. Krzemienie
 • 4. Wnioski

Literatura

Biogeochemical diagenesis of the Lower Muschelkalk of Opole

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl