Miasta w globalnej sieci korporacji transnarodowych

Magdalena Wdowicka

Szczegóły produktu

 • Cena: 30.00 zł
  27.00 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Cities in the global network of transnational corporations
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: I
 • Seria: Geografia nr 101
 • ISSN: 0554-8128
 • ISBN: 978-83-232-3235-3
 • Liczba stron: 220
 • Liczba arkuszy wyd.: 14,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Celem pracy jest wskazanie miejsca miast w procesach globalizacji gospodarki oraz identyfikacja powiązań globalnych miast poprzez działalność korporacji transnarodowych. Praca prezentuje geograficzne ujęcie funkcjonowania korporacji transnarodowych w miastach w skali globalnej. Nowatorskim podejściem badawczym zastosowanym w pracy jest przedstawienie miast jako węzłów w globalnej sieci korporacji transnarodowych. Szczególną uwagę w badaniach prowadzonych nad organizacją przestrzenną działalności korporacji zwrócono na ustalenie prawidłowości w zakresie lokalizacji poszczególnych typów jednostek organizacyjnych korporacji (siedzib zarządów, zakładów produkcji przemysłowej, centrów badawczo-rozwojowych oraz centrów wyspecjalizowanych usług biznesowych) w różnej wielkości miastach wszystkich regionów świata, co było podstawą do opracowania modelu globalnej konfiguracji działalności korporacji transnarodowych oraz modelu transgranicznej organizacji sieciowej korporacji, jak również zbadania poziomu usieciowienia globalnego miast. Analizie poddano także zasoby miast decydujące o zróżnicowaniu atrakcyjności inwestycyjnej miast dla korporacji działających w skali globalnej. Zbadano ponadto miejsce polskich miast w sieci globalnych powiązań gospodarczych.

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl