Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim

Anna Kołodziejczak

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Agricultural models and spatial differences in the farming systems in Poland
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2011
 • Wydanie: I
 • Seria: Geografia nr 90
 • ISSN: 0554-8128
 • ISBN: 978-83-232-2146-3
 • Liczba stron: 202
 • Liczba arkuszy wyd.: 13,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

 

Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

 

Abstrakt (pl)

Rozwój rolnictwa i wsi w państwach europejskich znajdował się po II wojnie światowej w centrum zainteresowania, a podstawowym problemem była wówczas samowystarczalność żywnościowa. Obecnie zintegrowana UE kładzie nacisk na endogeniczne źródła rozwoju wsi. Koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi stanowi podstawę strategii rozwoju regionalnego lub lokalnego opracowywanych przez władze samorządowe w Polsce. Jakie są perspektywy zmian struktury przestrzennej regionów wynikających z zastosowania doktrynalnych założeń modeli rolnictwa wspieranych przez Wspólną Politykę Rolną UE? Podstawą tego modelowania jest założenie wielofunkcyjności. Pojęcie wielofunkcyjności odnosi się obecnie nie tylko do obszarów wiejskich, lecz również do samego rolnictwa, choć jego geneza i definicja są w tym wypadku odmienne. Podjęcie problematyki wielofunkcyjności rolnictwa jako przestrzennej działalności gospodarczej wpływającej na strukturę przestrzenną obszarów wiejskich wynika z aktualności tego zagadnienia dla rolnictwa polskiego. Paradoksem w Polsce jest, że udział rolnictwa w tworzeniu PKB maleje, maleje też obszar, na którym ono gospodaruje, a mimo to rośnie jego znaczenie dla funkcjonowania obszarów wiejskich. Ten paradoks skłania do rozważań, czy mogą istnieć obszary wiejskie bez rolnictwa, jakie funkcje oprócz ekonomicznych ma ono spełniać, gdzie jest kres takich zmian?

Abstract (en)

The book presents the results of a research on how model conceptions, backed by instruments of economic support, have moulded the present spatial structure of farming systems in Poland. It identifies the conditions and factors decisive for the type of farming that result from Poland's economic transformation and integration with the European Union. A delimitation of regions by farming system is offered and the extent of diversification of agriculture in this respect is discussed. To achieve those aims, use is made of tools only rarely employed in agricultural geography, viz. Gini coefficients and the Lorenz curve. The assumptions of the competitiveness of regions are adopted to construct a model of the regional competitiveness of agriculture and to establish its level in Poland.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl