Pochodzenie życia – wyjątkowy akt samorództwa?

Edward Chwieduk

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2011
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 978-83-232-2349-8
 • Liczba stron: 152
 • Liczba arkuszy wyd.: 11,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

 

Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Przedmowa (pl)

Życie na Ziemi nie pojawiło się nagle. Jego powstanie polegało na długich i żmudnych próbnych procesach, które badacze określają jako ewolucję chemiczną i biochemiczną, poprzedzających ewolucję biologiczną. Ale nie to czyni życie wyjątkowym zdarzeniem w skali wszechświata, przynajmniej takiego, jaki zdążyła poznać do tej pory ludzkość. Chyba najbardziej fascynujący jest fakt, że życie narodziło się jakby samo, i to z form w istocie swej nieożywionych! Życie byłoby zatem wyjątkowym aktem samorództwa.

Pojęcie samorództwa ma własną historię i definicję, o czym napiszę w dalszej części pracy. W tym miejscu chciałbym jedynie zaznaczyć, że ów „akt samopowstawania życia” zostanie przedstawiony tylko w jednej perspektywie poznawczej, mianowicie naukowej. O ziemskim rodowodzie życia wydają się świadczyć zarówno odkrycia fizyków, chemików, jak i biologów. Nie bez znaczenia jest też materiał dowodowy dostarczany przez paleontologów, których głos tu reprezentuję. Zatem problem, czym jest życie na Ziemi i jak doszło do jego zawiązania, stanowi interdyscyplinarne wyzwanie, w którym współistnieją już liczne i zawiłe wątki wiedzy. Fragmenty odpowiedzi zebrane w niniejszym tekście stanowią raczej ich syntezę aniżeli skrupulatną analizę, która z pewnością przekroczyłaby skromną objętość tej pozycji. Tekst ten kieruję głównie do studentów geologii. Ich ciekawość poruszonej tu problematyki stała się dla mnie główną inspiracją i zachętą do przygotowania tej publikacji.

Mam świadomość, że nauka nie jest jedynym punktem odniesienia dla sensów, jakich życie dostarcza współczesnemu czytelnikowi. To, co może go przekonać do owej wąskiej perspektywy szkiełka i oka, tkwi być może w jej otwartości na życie właśnie, a tym samym w gotowości do zmiany sądów na jego temat. Przyjęte w niniejszym tekście spojrzenie na zagadkę życia nie konkuruje ani z wiarą, ani z niewiarą w to, jak mogło dojść do powstania wszelkiego stworzenia. Jest raczej rekapitulacją tego, co podpowiadał badaczom ich zmysł obserwacji dostępnego im świata oraz stosowanie zasad logiki. Bo czy tego chcemy, czy nie, w naszym kręgu kulturowym nauka stała się jednym ze sposobów opisu świata i właśnie odwołując się do niego, zapraszam do lektury tej książki.

Spis treści

Spis treści w pliku pdf do pobrania tutaj

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl