Dzieje krystalografii polskiej

Zofia Kosturkiewicz

Szczegóły produktu

 • Cena: 26.25 zł
  23.63 zł
  Taniej o : 10.00%

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2005
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 83-232-1470-0
 • Liczba stron: 160
 • Liczba arkuszy wyd.: 11,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Podręcznik zawiera opracowania historyczne stanowiące kompendium informacji biograficzno-organizacyjnych od czasów najdawniejszych do współczesności: Początki krystalografii przed powstaniem II Rzeczypospolitej; rozwój w latach 1918–1945; okres po 1945 roku; Krystalografia na uniwersytetach, politechnikach, w instytutach PAN i w innych instytutach; Specjalne kierunki krystalografii; Neutronografia; Ciekłe kryształy; Krystalografia białek; Opracowania autorskie (dzieje krystalografii w poszczególnych ośrodkach naukowych – w Warszawie, Łodzi, Krakowie, na Śląsku itd.); Sylwetki uczonych; Organizacje krystalograficzne. Warto dodać, że w 1611 r. ukazała się książeczka J. Keplera pt. De Nive Sexangula [O śniegu sześciokątnym], powszechnie uznawana za pierwszą publikację krystalograficzną. Książkę zaopatrzono w praktyczny skorowidz.

Spis treści

Wstęp

I. HISTORIA POLSKIEJ KRYSTALOGRAFII

1. Okres przed powstaniem II Rzeczpospolitej
2. Okres II Rzeczpospolitej (1918-1945)
3. Okres od 1945 do 2004 roku

Uwagi ogólne
Krystalografia na uniwersytetach
Krystalografia w wyższych szkołach pedagogicznych
Krystalografia na politechnikach
Krystalografia w instytutach Polskiej Akademii Nauk
Krystalografia w instytutach resortowych

4. Specjalne kierunki krystalografii

Neutronografia
Ciekłe kryształy
Krystalografia białek
Literatura

II. DZIAŁALNOŚĆ WYBRANYCH OŚRODKÓW KRYSTALOGRAFICZNYCH

Historia badań strukturalnych w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (dawnym Zakładzie Fizyki Doświadczalnej) (Maria Lefdd-Sosnowska)

Historia zespołu krystalochemii i rentgenografii strukturalnej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej (Tadeusz Bartczak)

Historia powstania i działalności ośrodka krystalografii stosowanej na Śląsku (Zbigniew Bojarski) Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Stanisław Hodorawicz, Wiesław Łasocha, Barbara Oleksyn, Katarzyna Stadnicka, Jan Śłiwiński)

Badania struktury lokalnej w potrójnych i poczwórnych związkach półprzewodnikowych i międzymetalicznych o uporządkowaniu tetraedrycznym prowadzone ' w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1981-2002 (Andrzej Kisiel) Badania krystalograficzne w INTiBS PAN (Kazimierz Łukaszewicz)

Historia krystalografii w Wojskowej Akademii Technicznej (Józef Żmija)

III. SYLWETKI UCZONYCH

Profesor Jan Czochralski (1885-1953) (Paweł E. Tomaszewski)
Profesor Józef Chojnacki (1913-1975) (Stanisław Hodorowicz, Barbara Oleksyń)
Profesor Włodzimierz Trzebiatowski (1906-1982) (Wojciech Suski, Kazimierz Łukaszewicz)
Profesor Zbigniew Bojarski (urodzony w roku 1921) (Tadeusz Bołd, Henryk Morawieć)

IV. ORGANIZACJE KRYSTALOGRAFICZNE

1. Organizacje międzynarodowe

International Union of Crystallography (lUCr) - Międzynarodowa Unia Krystalografii
European Crystallographic Committee (ECC)/European Crystallographic Association
(ECA) - Europejskie Stowarzyszenie
Krystalograficzne

2. Organizacje krajowe

Komitet Krystalografii PAN
Sekcja Krystalochemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego (PTPS)
Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów (PTWK)
Polskie Towarzystwo Rozpraszania Neutronów (PTRN)
Polskie Towarzystwo Krystalograficzne (PTKr)

Uwagi końcowe

Skorowidz nazwisk

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl