Instrumenty obserwacyjne astrometrii. Od gnomonu do CCD i interferometru optycznego

Hieronim Hurnik

Szczegóły produktu

 • Cena: 8.50 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): Observation instruments in astrometry. From the gnomone to CCD and optic interferometer
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2000
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 83-232-1011-X
 • Liczba stron: 432
 • Liczba arkuszy wyd.: 25,00
 • Format [cm]: 16,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Książka poznańskiego profesora, który wniósł do rozwoju astrometrii także własny wkład, opisuje metody i techniki obserwacyjne stosowane w tej dziedzinie od czasów zamierzchłych do współczesności, daje przegląd astronomicznego instrumentarium. Instrumenty omawiane są w czterech głównych grupach: instrumenty południkowe, ekwatorialne, zegary i instrumenty współczesne. Książka zawiera ponad 400 ilustracji oraz cenne aneksy (kronikę astrometrii, wykazy – wraz z parametrami – nowoczesnych dużych radioteleskopów i reflektorów funkcjonujących w skali światowej, indeks osób ważnych dla historii astrometrii). Opracowanie – pierwsze tego rodzaju w języku polskim – przeznaczone jest nie tylko dla studentów (astronomii, fizyki, geodezji), lecz również dla wszystkich interesujących się tą fascynującą dziedziną nauki.

Abstract (en)

This, book written by a professor from Poznań who also contributed to the development of astrometry himself, describes observation methods and techniques used in this field of studies from the ancient times till now and gives a survey of astronomical %instrumentarium. The instruments are discussed in the book in four main groups: meridian and equatorial instruments, clocks and modern instruments. The book contains more than 400 illustrations and valuable annexes (chronicle of astrometry, list of large radiotelescopes and reflectors which are operated worldwide with their parameters, an index of people important in the history of astrometry). This study, the first to be published in Polish, is dedicated to students of astronomy, physics, geodesy, but can also be useful to all those who are interested in this fascinating field of science.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl