Podstawy magnetycznego rezonansu jądrowego

Jacek W. Hennel, Jacek Klinowski

Szczegóły produktu

 • Cena: 3.50 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Podręcznik, skrypt
 • Rok wydania: 2000
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: -
 • ISBN: 83-232-1029-2
 • Liczba stron: 270
 • Liczba arkuszy wyd.: 21,80
 • Format [cm]: 16,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Autorzy przedstawiają podstawowe zagadnienia mechaniki kwantowej oraz mechaniki statystycznej (rozdz. 1). Stanowią one punkt wyjścia do teoretycznego opisu zachowania się momentu magnetycznego jądra atomowego w różnych stanach fizycznych. Charakterystyka jądra atomowego i zbioru jąder w fazie skondensowanej jest przedstawiona w rozdz. 2 i 3. W rozdz. 4 omówiono zjawisko rezonansu magnetycznego. Podstawowe zagadnienia dotyczące eksperymentu w spektroskopii NMR przedstawione są w rozdz. 5 (metoda fali ciągłej) oraz w rozdz. 6 (metoda impulsowa). Kolejny rozdział poświęcono wyjaśnieniu podstaw dwuwymiarowej spektroskopii NMR w cieczach na podstawie analizy widma COSY. Rozdziały 8 i 9 zawierają opis oddziaływania dipolowego między spinami jądrowymi. Opracowanie przydatne dla studentów oraz pracowników naukowych działów fizyki, chemii, biologii i medycyny. Zainteresuje również biochemików, biotechnologów i lekarzy radiologów, dla których spektroskopia NMR staje się podstawowym narzędziem pracy.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl