Funkcja dielektryczna i ładunek efektywny jonów w ferroelektrykach niewłaściwych na przykładzie ß-molibdenianu gadolinu

Wojciech Kaczmarek

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): The dielectric function and the ion effective charge in improper ferroelectrics on the example ß -gadolinium molybdate
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2002
 • Wydanie: I
 • Seria: Fizyka nr 77
 • ISSN: 0554-825X
 • ISBN: 83-232-0261-3
 • Liczba stron: 126
 • Liczba arkuszy wyd.: 7,75
 • Format [cm]: 16,5 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)

Odkrycie, że w przypadku większości materiałów ferroelektrycznych typu przesunięcia, przejście fazowe związane jest z obecnością miękkiego modu, spowodowało przesunięcie środka ciężkości badań spektroskopowych ferroelektryków na poszukiwanie i badanie własności tego modu. Zmianie temperatury w okolicy przejścia fazowego towarzyszy często pojawienie się w widmie nowych linii (w fazie niskotemperaturowej) wskutek rozszczepienia w wyniku całkowitego lub częściowego usunięcia degeneracji lub uaktywnienia się modów zabronionych przez symetrię. Innym elementem jest zmiana częstości rejestrowanych modów. W przypadku ferroelektryków „niewłaściwych”, do których należą molibdeniany, nie da się wyjaśnić anomalnego zachowania temperaturowego „statycznej” przenikalności elektrycznej materiału ani jej wartości. Trzy pytania nasuwają się w związku z tym: (1) Dlaczego miękki mod przestaje być widoczny na długo przed osiągnięciem przez kryształ temperatury przejścia? (2) Czym różni się ferroelektryk „niewłaściwy” od „właściwego”? (3) Jakiego typu jest w tych ferroelektrykach mechanizm przejścia fazowego?

Abstract (en)

In the present work results of whole range ir reflection spectra investigation of ß-Gd2(Mo04)3 from room temperature up to 1100 K are presented for the first time. On a basis of an analysis of temperature dependence of dielectric function and effective charge as estimated from LO-TO splitting an attempt has been undertaken to answer the following questions: 1) why all the observed soft modes are no more observable long below the transition temperature? 2) what, from a point of view of lattice dynamics, is a difference between "proper" and "improper" ferroelectrics? 3) of what type is the phase transition mechanism?

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl