Geneza zasad kosmologii kwantowej (The Genesis of the Quantum Cosmology Principles)

Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

Szczegóły produktu

 • Cena: 8.50 zł

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): The Genesis of the Quantum Cosmology Principles
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 1999
 • Wydanie: I
 • Seria: Fizyka nr 72
 • ISSN: 0554-825x
 • ISBN: 83-232-0909-X
 • Liczba stron: 165
 • Liczba arkuszy wyd.: 15,00
 • Format [cm]: 16,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

Żaden problem naukowy nie jest bardziej fundamentalny niż zagadka, jakie były początki przestrzeni, czasu i materii. Przez wieki nad zagadnieniem tym rozmyślali filozofowie i teologowie. Leżało ono jednak daleko poza zasięgiem badań naukowych. Dopiero w drugiej połowie naszego stulecia powstanie kosmologii kwantowej umożliwiło sformułowanie spójnego naukowego opisu powstania wszechświata. Kosmologia kwantowa sprowadza zagadkę powstania wszechświata do problemu istnienia i pochodzenia zasad teorii kwantów. Przyjmując w swojej książce określoną ontologię, autor, profesor zwyczajny Wydziału Fizyki UAM, wyjaśnia rację istnienia zasad teorii kwantów w odniesieniu do wszechświata jako całości. Ontologia ta nie tylko wyjaśnia genezę struktury matematycznej kosmologii kwantowej i zasadnicze problemy interpretacyjne teorii kwantów, ale, co najważniejsze, ukazuje sens naszego istnienia we wszechświecie. W publikacji przedstawiono także ogólną metodę opisu dowolnych podukładów wszechświata, zastosowaną następnie do kwantowego opisu procesu pomiaru.

Abstract (en)

The book presents a general theological model which not only proposes a coherent and comprehensive view of the reality but also generates a mathematical structure of the quantum theory - a foundation of contemporary physics. Theology and theoretical physics are treated as components of a uniform model of reality. The ensuing interpretation of the quantum theory and quantum cosmology is free from paradoxes. Moreover, a general method of physical description of arbitrary subsystems of th eUniverse is proposed .

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl