Studia o literaturze Bośni i Hercegowiny. Globalne w lokalnym

Sanjin Kodrić; Magdalena Połczyńska, Magdalena Jankowska (przekład), Bogusław Zieliński (wstęp)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł (en): A study of the literature of Bosnia and Herzegovina. The global in the local
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: I
 • Seria: Filologia Słowiańska nr 47
 • ISSN: 1429-7612
 • ISBN: 978-83-232-3450-0
 • Liczba stron: 278
 • Liczba arkuszy wyd.: 20,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa + lakier UV
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

NAKŁAD WYCZERPANY

Abstrakt (pl)

Tom studiów wpisuje się w trwający od ponad połowy wieku skomplikowany i odbywający się nie bez wewnętrznych napięć, polemik a nawet skandali proces kodyfikacji kanonu literatury bośniacko-hercegowińskiej będącej ramą trzech jej zasadniczych komponentów (literatury boszniackiej, bośniackoserbskiej i bośniackochorwackiej), a także ich obrzeży (literatury bośniackożydowskiej czy literatury bośniackich Romów). Sanjin Kodrić definiuje bośniacko-hercegowińską wspólnotę międzyliteracką jako zbiór głównie narodowych literatur i tradycji literackich mniejszości narodowych w Bośni i Hercegowinie, pomiędzy którymi zachodziły w przeszłości różnorodne formy współistnienia, wzajemnie uwarunkowanego rozwoju i współzależności, a nawet ponadnarodowego stapiania się w jednolite zjawisko literackie. Bośniacko-hercegowińską wspólnotę międzyliteracką, podobnie jak tę południowosłowiańską, charakteryzuje językowa różnorodność w przeszłości oraz zasadniczo lingwistyczna jednolitość w czasach nowszych, bezpośrednia bliskość przestrzenna i wspólna przestrzeń literacko-komunikacyjna, a także wieloraka przynależność do obszarów ponadnarodowych, wielość kręgów wyznaniowo-cywilizacyjnych oraz obfitość form hybrydycznych i synkretycznych. Sanjin Kodrić w tym zbiorze daje się poznać jako wszechstronny badacz historii nowożytnej literatury boszniackiej dokonujący podstawowych reinterpretacji i rewizji kanonu bośniacko-hercegowińskiego na rzecz aktualizacji kanonu boszniackiego.

Program Adobe Reader

Program Adobe Reader do czytania formatu PDF możesz pobrać tutaj

Pobierz załączniki:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl